Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Wybory Prezydenta RP - 2015 rok

Zmiana Informacji PKW o warunkach udziału w głosowaniu
InformacjaInformacja glosowanie ponowne II.doc (107008 B)2015-05-15
OpisInformujemy, że w Informacji PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta został dodany akapit o następującej treści: : „Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mieście), na której obszarze znajduje się szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy oraz dom studencki lub zespół domów studenckich, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.”
W załączeniu całość Informacji PKW.
InformacjaInformacja glosowanie ponowne II.doc (107008 B)2015-05-15
Opisudostępniła :E.Długosz
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «