Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


System gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy
Uchwała Nr XXIII/206/2012NrXXIII.206.2012.2012-12-27.pdf (222089 B)2013-01-25
Opisw sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXIII/205/2012NrXXIII.205.2012.2012-12-27.pdf (163906 B)2013-01-30
Opisw sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXIII/204/2012NrXXIII.204.2012.2012-12-27.pdf (158074 B)2013-01-30
Opisw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIII/203/2012NrXXIII.203.2012.2012-12-27..pdf (157272 B)2013-01-30
Opisw sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XXII/198/2012Uchwala.XXII.198.2012.2012-11-30.pdf (160033 B)2013-01-30
Opisw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXIX/253/2013Uchwala_XXIX_253_2013.pdf (439298 B)2015-12-02
Opisw sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXXIX/315/2014Uchwala_XXXIX_315_2014.pdf (3005290 B)2015-12-02
Opis w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXIX/316/2014Uchwala_XXXIX_316_2014.pdf (669019 B)2015-12-02
Opisw sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr IV/21/2015Uchwala_IV_21_2015.pdf (243152 B)2015-12-02
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr X/60/2015Uchwala_X_60_2015.pdf (705325 B)2015-12-02
Opiso zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr X/61/2015Uchwala_X_61_2015.pdf (1724813 B)2015-12-02
Opisw sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała Nr X/62/2015Uchwala_X_62_2015.pdf (622250 B)2015-12-02
Opisw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «