Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy na dzień 28 kwietnia 2009r.
InformacjaXXVI sesja 2009.doc (33792 B)2009-04-24
Opis
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriumabsolXXVI.doc (22016 B)2009-04-24
Opis
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji z NFOŚiGWupowaznienieXXVI.doc (22528 B)2009-04-24
Opis
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz działkisprzedaz dzialki XXVI.doc (25088 B)2009-04-24
Opis
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działkisprzedaz dzialki 2 XXVI.doc (28672 B)2009-04-24
Opis
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działkizgoda na przejecie dzialek.doc (29184 B)2009-04-24
Opis
sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w 2008r.spr.z wyk.b.g. 2008.doc (1581056 B)2009-04-24
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «