Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XI sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2015r.
Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Porzadek obrad sesji 26.11.2015r.docx (14774 B)2015-11-23
Opisinformację udostępniła: Anna Fic
Projekt uchwałyUchwala_wzory deklaracji 2016.docx (16903 B)2015-11-23
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, o lasach i o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Załącznik do projektu uchwały Zalacznik nr 1 DR-1 Wzor deklaracji na podatek rolny.doc (272384 B)2015-11-23
OpisDR-1 na podatek rolny
Załącznik do projektu uchwały Zalacznik nr 2 DL-1 Wzor deklaracji na podatek lesny.doc (121856 B)2015-11-23
OpisDL-1 na podatek leśny
Załącznik do projektu uchwały Zalacznik nr 3 DN-1 Wzor deklaracji na podatek od nieruchomosci.doc (215552 B)2015-11-23
OpisDN-1 na podatek od nieruchomości
Załącznik do projektu uchwały Zalacznik nr 4 IR-1 wzor informacji o gruntach.doc (181760 B)2015-11-23
OpisIR-1 informacja o gruntach
Załącznik do projektu uchwały Zalacznik nr 5 IL-1 wzor informacji o lasach.doc (111616 B)2015-11-23
OpisIL-1 informacja o lasach
Załącznik do projektu uchwały Zalacznik nr 5 IL-1 wzor informacji o lasach.doc (111616 B)2015-11-23
OpisIN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Projekt uchwałyUchwala _ zmiany w budzecie.docx (38618 B)2015-11-23
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Projekt uchwałyUchwala_kredyt.docx (17157 B)2015-11-23
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Projekt uchwałyUchwala_WPF.doc (43008 B)2015-11-23
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Uchwala stawki podatku od nieruchomosci.docx (21737 B)2015-11-23
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna.
Projekt uchwały Uchwala - Agencja Rolna.docx (16730 B)2015-11-23
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «