Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu IX sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2015r.
Porzadek obrad IX sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2015Porzadek obrad sesji 28.09.2015r.docx (15197 B)2015-09-23
Opisinformację udostępniła Anna Fic
Projekt uchwały projekt uchwaly-zmiany budz.docx (39710 B)2015-09-23
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Projekt uchwały projekt uchwaly- kredyt.doc (29184 B)2015-09-23
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna”
Projekt uchwałyprojekt uchwaly- zmiany WPF.doc (46080 B)2015-09-23
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwałyprojekt uchwaly-dzierzawa dzialki.docx (14363 B)2015-09-23
Opisw sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek
Projekt uchwałyprojekt uchwaly-organizacje.docx (22800 B)2015-09-23
Opisw sprawie: Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
Projekt uchwałyprojekt uchwaly-wybor lawnika.docx (15539 B)2015-09-23
Opisw sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2016 – 2019
Projekt uchwałyprojekt uchwaly-zakup dzialki.docx (13307 B)2015-09-23
Opisw sprawie: zakupu działki w Jasienicy Rosielnej
Projekt uchwały projekt ucwaly-nauczy.wspomagajacy.docx (14566 B)2015-09-23
Opisw sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «