Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy w dniu 24.10.2014r.
Informacja o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy w dniu 24.10.2014r.Porzadek obrad sesji na dzien 24_10_2014r.pdf (382879 B)2014-10-22
Opisinormację wytworzyła: Anna Fic
Projekt uchwały projek uchwaly zmiany w budzecie gminy .doc (250880 B)2014-10-22
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Projekt uchwały projekt uchwaly pozyczka chodniki.doc (28160 B)2014-10-22
Opisw sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia

Projekt uchwały projekt uchwaly usuwanie azbestu .doc (35840 B)2014-10-22
Opisw sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna”
Projekt uchwały projekt uchwaly na wydzierzawienie dzialek .doc (35328 B)2014-10-22
Opisw sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek
Projekt uchwały projekt uchwaly zm.uchwaly w spr.oplat w przedszkolach.doc (23552 B)2014-10-22
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Projekt uchwały projekt uchwaly wspol z organizacjami . .doc (25088 B)2014-10-22
Opisw sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Załącznik do projektu uchwały zalacznik program na 2015r..doc (55808 B)2014-10-22
OpisProgram współpracy Gminy Jasienica Rosielna
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
Projekt uchwały projekt uchwalyna sprzedaz dzialki 1115-18 w m. Jasienica Rosielna.docx (13894 B)2014-10-22
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
Projekt uchwały 2projekt uchwaly na sprzedaz dzialki dgr 115-19 w m. Jas. Ros..docx (13811 B)2014-10-22
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki.Rejestr zmian
1Dodano załącznik Projekt uchwały (2projekt uchwaly na sprzedaz dzialki dgr 115-19 w m. Jas. Ros..docx)Fic Anna2014-10-22 12:25
2Dodano załącznik Projekt uchwały (projekt uchwalyna sprzedaz dzialki 1115-18 w m. Jasienica Rosielna.docx)Fic Anna2014-10-22 12:15
3Dodano załącznik Załącznik do projektu uchwały (zalacznik program na 2015r..doc)Fic Anna2014-10-22 12:06
4Dodano załącznik Projekt uchwały (projekt uchwaly wspol z organizacjami . .doc)Fic Anna2014-10-22 12:02
5Dodano załącznik Projekt uchwały (projekt uchwaly zm.uchwaly w spr.oplat w przedszkolach.doc)Fic Anna2014-10-22 11:39
6Dodano załącznik Projekt uchwały (projekt uchwaly na wydzierzawienie dzialek .doc)Fic Anna2014-10-22 11:37
7Dodano załącznik Projekt uchwały (projekt uchwaly usuwanie azbestu .doc)Fic Anna2014-10-22 09:57
8Dodano załącznik Projekt uchwały (projekt uchwaly pozyczka chodniki.doc)Fic Anna2014-10-22 09:55
9Dodano załącznik Projekt uchwały (projek uchwaly zmiany w budzecie gminy .doc)Fic Anna2014-10-22 09:54
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «