Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2014r.
Informacja o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2014r.Porzadek obrad sesji 24.06.2014.doc (30720 B)2014-06-20
Opisinformację wytworzyła: Anna Fic
Projekt uchwałyzatw. spraw.doc (24576 B)2014-06-20
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
Projekt uchwały absolut.doc (24576 B)2014-06-20
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013
Projekt uchwały GOK.doc (24064 B)2014-06-20
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2013r.

Projekt uchwały ZWiK.doc (24576 B)2014-06-20
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2013r.
Projekt uchwały Uchwala_24cze.doc (45056 B)2014-06-20
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały kredyt2014.doc (27136 B)2014-06-20
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Projekt uchwały projekt_24cze.pdf (39267 B)2014-06-20
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Projekt uchwały2014 - .....uchwala RG na wydzier dzialki 1084.docx (14210 B)2014-06-20
Opisw sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek
Projekt uchwały Uchwala zmieniajaca okregi wyborcze.docx (13733 B)2014-06-20
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jasienica Rosielna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt uchwały Projekt uchwaly _Gender.doc (26112 B)2014-06-20
Opisw sprawie promowania ideologii gender.
Projekt uchwał UCHWALY.doc (29184 B)2014-06-20
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek

w sprawie zakupu części działki w Orzechówce
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «