Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2014r
Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2014rZwolanie sesji XXXIX 28.04.2014r.doc (27648 B)2014-04-16
OpisInformację wytworzyła: Anna Fic
Projekt uchwały projekt_28kwi.pdf (224016 B)2014-04-16
Opisw sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Projekt uchwały Uchwala_28kwi.doc (44544 B)2014-04-16
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Projekt uchwały nowy regulamin.doc (77824 B)2014-04-16
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna

Projekt uchwały uchwala- warunki zezwolenia.doc (52736 B)2014-04-16
Opisw sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Statut GOPS 2014.doc (72192 B)2014-04-16
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy Rosielnej

Projekt uchwały UCHWAlA ORZECHoWKA.doc (26624 B)2014-04-16
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek

Projekt obwieszczenia Obwieszczenie tekst jednolity.doc (35328 B)2014-04-16
Opisw sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «