Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ochrona Środowiska

Obwieszczenie o wyd. decyzji o umorz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna".
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie o umorz. dec. o srod. uwarunk. - BIP.doc (23552 B)2011-12-28
OpisObwie. o wydaniu decyzji o umorzeniu postęp. w spr. wyd. decyz. o środow. uwarunk. dla przeds. p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna gm. Jasienica Rosielna w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Stobnicy”, na dz. nr 381/4, 382/4 m. Jasienica Rosielna oraz na dz. nr 3015, 3093 w m. Blizne, gm. Jasienica Rosielna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «