Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ochrona Środowiska

Decyzja o umorz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna".
Decyzja o umorzeniu postępowaniaDecyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - umorzenie postepowania BIP.doc (51712 B)2011-12-28
OpisDecyzja o umorzeniu postęp. w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna gm. Jasienica Rosielna w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Stobnicy”, na dz. nr 381/4, 382/4 w m. Jasienica R., oraz na dz. nr 3015, 3093 w m. Blizne, gm. Jasienica Rosielna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «