Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ochrona Środowiska

Obw. Wójta Gminy Jasienica Rosielna o wyd. postanow. - „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze studn. głębin., zbiornik. retencyjno-wyrówn., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica R.".
ObwieszczenieObwieszczenie - BIP.doc (22528 B)2011-09-09
OpisObwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna o wydaniu postanowienia w spr. braku obowiązku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej, wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi, oraz Stacjami Uzdatniania Wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «