Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ochrona Środowiska

Zawiadomienie o wszcz. postęp. w spr. wydan. dec. o środowisk. uwarunk. na wniosek PZMiUW w Rzeszowie dla przedsięwz. poleg. na „Odcinkowej regulacji koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaZawiadomienie o wszczeciu postepowania - BIP.doc (31232 B)2010-11-25
OpisDec. o środ. uwar. - „Odcinkowa regulacji koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna gm. Jasienica Rosielna w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Stobnicy” na dz. o nr ewid. 381/4, 382/4 położ. w m. Jasienica Rosielna oraz na dz. o nr ewid. 3015, 3093 położ. w m. Blizne
Leń SebastianMłodszy referent
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «