Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ochrona Środowiska

Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-260 z dnia 2015-11-17 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania sprostowania do decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19
ObwieszczenieWOOS.4200.1.2013.AH-260.pdf (1026624 B)2015-11-23
OpisObwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-260 z dnia 2015-11-17 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania sprostowania do decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu trasy WB1 - alternatywa".
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «