Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ochrona Środowiska

Opinia dot. odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieopinia RDOS2014.pdf (1054426 B)2014-09-15
Opisinform. opublikowała:Elżbieta Długosz
Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegoopinia PPWIS2014.pdf (986873 B)2014-09-15
Opisinform. opublikowała: Elżbieta Długosz
Postanowienie Wójta Gminypostan WG 2014.pdf (290697 B)2014-10-02
Opiso nie nakładaniu na Inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Usuwania Wyrobów zawierających Azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna"
Decyzja Wójta Gminydecyzja WG2014.pdf (210026 B)2014-10-02
Opiso środowiskowych uwarunkowaniach
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «