Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - UG Jasienica Rosielna
ESP:------------------ ( B)2008-06-05
OpisElektroniczna Skrzynka Podawcza - link

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:15 – 15:15) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA !!! Usługa w chwili obecnej jest na etapie wdrożenia. Możliwość załatwienia kolejnych spraw zostanie udostępniona zgodnie z Ustawą po stworzeniu i opublikowaniu wzorów dokumentów przesz MSWIA w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «