Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2012 roku
Zarządzenie Nr 1/2012Zarz Nr 1_2012.pdf (466588 B)2012-01-16
Opisw sprawie ustalenia stawki godzinowej za uslugi opiekuncze w gminie Jasienica Rosielna na rok 2012
Zarządzenie Nr 2/2012Zarz Nr 2_2012.pdf (1760298 B)2012-02-27
Opisw sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2012rok Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 3/2012Zarz Nr 3_2012.pdf (47343 B)2012-02-27
Opisw sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 4 /2012Zarz Nr 4_2012.pdf (994240 B)2012-03-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 5/2012Zarz Nr 5_2012.pdf (630121 B)2012-03-09
Opisw sprawie ogloszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania wlasnego polegajacego na tworzeniu warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2012r.
Zarządzenie Nr 6/2012Zarz Nr 6_2012.pdf (32327 B)2012-03-09
Opisw sprawie wyznaczenia podmiotu do wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
Zarządzenie Nr 7/2012Zarz Nr 7_2012.pdf (866818 B)2012-03-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 8/2012Zarz Nr 8_2012.pdf (434174 B)2012-03-21
Opisw sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków dzialania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Jasienica Rosielna w 2012r.
Zarządzenie Nr 9/2012Zarz Nr 9_2012.pdf (1156687 B)2012-04-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 10/2012Zarz Nr 10_2012.pdf (273501 B)2012-04-03
Opisw sprawie udzielenia pelnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 11/2012Zarz Nr11_2012.pdf (39650 B)2012-04-03
Opisw sprawie zmiany skladu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 12/2012Zarz Nr 12_2012.pdf (45460 B)2012-04-12
Opisw sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011r.
załacznik do zarządzenia Nr 12/2012zal. do zarz. Nr 122012.doc (2373120 B)2012-04-12
Opis
zarządzenie Nr 13/2012Zarz Nr 13_2012.pdf (196456 B)2012-04-12
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Załacznik do zarz. Nr 13/2012Zal. do zarz. Nr 13_2012.pdf (608801 B)2012-04-12
Opis
Zarządzenie Nr 14/2012Zarz Nr 14_2012.pdf (1069466 B)2012-04-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 15/2012Zarz Nr 15_2012.pdf (166157 B)2012-04-25
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej w 2011r. w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 16/2012Zarz Nr 16_2012.pdf (707397 B)2012-04-25
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania nagród w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 17/2012Zarz Nr 17_2012.pdf (281691 B)2012-04-25
Opisw sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 18/2012Zarz Nr 18_2012.pdf (789656 B)2012-05-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 19/2012Zarz Nr 19_2012.pdf (1935381 B)2012-05-23
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 20/2012Zarz Nr 20_2012.pdf (193395 B)2012-06-04
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2012Zal do Zarz 20_2012.pdf (981941 B)2012-06-04
Opisogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 21/2012Zarz Nr 21_2012.pdf (1121835 B)2012-08-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 22/2012Zarz Nr 22_2012.pdf (74711 B)2012-08-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 23/2012Zarz Nr 23_2012.pdf (96428 B)2012-08-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 24/2012Zarz Nr 24_2012.pdf (1335521 B)2012-08-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 25/2012Zarz Nr 25 2012 cz.1.pdf (7689722 B)2012-09-12
Opisw sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2012r. cz.I
Zarządzenie Nr 25/2012 cz. IIZarz Nr 25 2012 cz 2.pdf (7556117 B)2012-09-12
Opisw sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2012r.
Zarządzenie Nr 26/2012Zarz Nr 26_2012.pdf (1408391 B)2012-09-12
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 27/2012Zarz.nr27_2012.pdf (93336 B)2012-09-12
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy za 2012r.
Zarządzenie Nr 29/20112Zarz Nr 29_2012.pdf (1595586 B)2012-09-19
Opisw sprawie większenia planu dochodow i wydatków Zespołu Szkół w Orzechówce na 2012 rok
Zarządzenie Nr 28/2012Zarz Nr 28_2012.pdf (1864772 B)2012-09-19
Opisw sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej na 2012r.
Zarządzenie Nr 30/2012Zarz Nr 30_2012.pdf (1025283 B)2012-10-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 31/2012Zarz Nr 31.pdf (1672451 B)2012-10-24
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 32/2012Zarz Nr 32.pdf (2074392 B)2012-10-24
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 33/2012Zarz Nr 33_2012.pdf (531026 B)2012-11-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 34/2012Zarz Nr 34_2012.pdf (139884 B)2012-11-21
Opisw sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 35/2012Zarz Nr 35_2012.pdf (1136695 B)2012-11-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 36/2012Zarz Nr 36_2012.pdf (833831 B)2012-11-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 37/2012Zarz Nr 37_2012.pdf (137207 B)2012-11-22
Opisw sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik do Zarz Nr 37/2012projekt bud.gm.2013.pdf (792030 B)2012-11-22
Opis
Zarządzenie Nr 38/2012Zarz Nr 38_2012.pdf (260926 B)2012-11-22
Opisw sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 39/2012Zarz Nr 39_2012.pdf (175907 B)2012-11-22
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej
Załącznik Nr 2 do Zarz Nr 37/2012WPF 2013 projekt.doc (30720 B)2012-11-22
Opisprojekt wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik do Zarz Nr 37/2012zal nr 1 do WPF 2013.pdf (358277 B)2012-11-22
Opis
Załacznik do Zarz Nr 37/2012zal Nr 2 do WPF 2013.pdf (181766 B)2012-11-22
Opis
Zarządzenie Nr 40/2012Zarz Nr 40_2012.pdf (1388759 B)2012-12-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 41/2012Zarz Nr 412012.pdf (1497718 B)2013-01-03
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 42/2012Zarz Nr 42_2012.pdf (181628 B)2013-01-04
Opisw sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 43/2012Zarz 43_2012.pdf (1102122 B)2013-01-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Zarządzenie Nr 44/2012Zarz 44_2012.pdf (1490529 B)2013-01-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «