Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarzadzenia Wójta Gminy wydane w 2011 roku
Zarządzenie Nr 1/2011Zarz Nr 0050.1.2011.pdf (531059 B)2011-02-21
Opisw sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie Jasienica Rosielna na rok 2011
Zarządzenie Nr 2/2011Zarz Nr 2_2011.pdf (4026310 B)2011-03-07
Opisw sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2011 rok Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 3/2011Zarz Nr3_2011.pdf (312500 B)2011-03-07
Opisw sprawie powolania komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania publicznego :"Dowóz i opieka dzieci niepelnosprawnych ....... w 2011 roku"
Zarządzenie Nr 4/2011Zarz. Nr 4_2011.pdf (440714 B)2011-03-07
Opisw sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków dzialania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej w gminie Jasienica Rosielna w 2011r.
Zarządzenie Nr 5/2011Zarz Nr 5_2011.pdf (1494942 B)2011-03-17
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 6/2011Zarz Nr 6_2011.pdf (2117612 B)2011-04-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 7/2011Zarz Nr7_2001..pdf (37981 B)2011-04-20
Opisw sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2010r.
Załącznik do zarządzenia Nr 7/2011Zarz Nr7_2011.pdf (604055 B)2011-04-20
Opis
Zarządzenie Nr 8/2011Zarz Nr 8_2011.pdf (1201009 B)2011-04-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 9/2011Zarz Nr9_2011.pdf (69136 B)2011-04-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r
Zarządzenie Nr 10/2011Zarz Nr 10_2011.pdf (1044084 B)2011-06-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 11/2011Zarz Nr 11_2011.pdf (736683 B)2011-06-02
Opisw sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze zbiornika retencyjnego "Blizne" Staw Górny dla celów wędkarskich
Zarządzenie Nr 12/2011Zarz Nr 12_2011.pdf (1458232 B)2011-06-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 13/2011Zarz Nr 13_2011.pdf (202065 B)2011-06-02
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2011Zal.do Zarz Nr 13_2011.pdf (575091 B)2011-06-02
Opis
Zarządzenie Nr 14/2011Zarz Nr14_2011.pdf (457759 B)2011-06-10
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 15/2011Zarz Nr15_2011.pdf (887385 B)2011-06-10
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 16/2011Zarz Nr 16_2011.pdf (777999 B)2011-06-10
Opisw sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej
Zarządzenie Nr 17/2011Zarz.Nr17_2011.pdf (386266 B)2011-06-10
Opisw sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
Zarządzenie Nr 18/2011Zarz Nr18_2011.pdf (683676 B)2011-07-13
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 19/2011Zarz Nr 19_2011.pdf (1428376 B)2011-07-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 20/2011Zarz Nr 20_2011.pdf (482474 B)2011-07-29
Opisw sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2012r.
Zarządzenie Nr 21/2011Zarz Nr 21_2011.pdf (52969 B)2011-08-30
Opisw sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do prac w komisji ds. szacowania ... strat poniesionych w gospodarstwach rolnych ...
Zarządzenie Nr 22/2011Zarz Nr22_2011.pdf (829364 B)2011-08-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 23/2011Zarz Nr 23_2011.pdf (34235 B)2011-08-30
Opisw sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktów pelnomocnictwa do głosowania w wyborach parlamentarnych
Zarządzenie Nr 24/2011Zarz Nr 24_2011.pdf (1546565 B)2011-08-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 25/2011Zarz. Nr 25_2011.pdf (44832 B)2011-09-15
Opisw sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2011r.
Zarządzenie Nr 26/2011Zarz Nr 26_2011.pdf (1458972 B)2011-09-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 27/2011Zarz Nr 27_2011.pdf (2250077 B)2011-09-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 28/2011Zarz Nr 28_2011.pdf (423659 B)2011-09-29
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzien 9 października 2011r.
Zarządzenie Nr 29/2011Zarz Nr 29_2011.pdf (3026684 B)2011-10-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 30/2011Zarz Nr 30_2011.pdf (1490446 B)2011-10-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 31/2011Zarz Nr 31_2011.pdf (1479274 B)2011-10-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 32/2011Zarz Nr 32_2011.pdf (2070510 B)2011-10-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 33/2011Zarz Nr 33_2011.pdf (2124502 B)2011-11-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr34/2011Zarz Nr 34_2011.pdf (40487 B)2011-12-08
Opisw sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej na 2012r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna ( załączniki znajdują sie pod linkiem - Budżet )
Zarządzenie Nr 35/2011Zarz Nr 352011.pdf (1862896 B)2011-12-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 201r.
Zarządzenie Nr 36/2011Zarz Nr36_2011.pdf (1015077 B)2011-12-08
Opisw sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 37/2011Zarz Nr 37_2011.pdf (397152 B)2011-12-08
Opisw sprawie ustanowienia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej oraz ustanowienia jego obowiązków i kompetencji
Zarządzenie Nr 38/2011Zarz Nr 38_2011.pdf (1226932 B)2011-12-13
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 39/2011Zarz Nr 39_2011.pdf (2161616 B)2011-12-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 40/2011Zarz Nr40_2011.pdf (1644455 B)2012-01-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 41/2011Zarz Nr 41_2011.pdf (2153950 B)2012-01-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «