Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2010r.
Zarządzenie Nr 1/2010Zarz Nr 1_2010.pdf (514152 B)2010-01-21
Opisw sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie Jasienica Rosielna na rok 2010
Zarządzenie Nr 2/2010Zarz Nr 2_2010.pdf (123486 B)2010-03-03
Opisw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010r.
Zarządzenie Nr 3/2010Zarz Nr 3_2010.pdf (333866 B)2010-03-03
Opisw sprawie organizacji konkursu i powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2009/2010 dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Wiatr, wypadek,ogień,woda- strażak zawsze rękę poda"
Zarządzenie Nr 4/2010Zarz Nr 4_2010.pdf (442331 B)2010-03-03
Opisw sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
Zarządzenie Nr 5/2010Zarz Nr 5_2010.pdf (217599 B)2010-03-29
Opisw sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania publicznego w 2010r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 6/2010Zarz Nr 6_2010.pdf (3238020 B)2010-03-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 7/2010Zarz Nr 7_2010.pdf (215074 B)2010-03-29
Opisw sprawie powołania osób na rzeczoznawców, zgodnie z wnioskiem Powiatowego lekarza weterynarii
Zarządzenie Nr 8/2010Zarz Nr 8_2010.pdf (742653 B)2010-03-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 9/2010Zarz Nr 9_2010.pdf (162265 B)2010-03-29
Opisw sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2010r.
załacznik do zarządzenia Nr 9/2010spraw.2009r.pdf (333761 B)2010-04-27
Opissprawozdanie z realizacji budżetu w 2009r.
Zarządzenie Nr 10/2010Zarz Nr 10_2010.pdf (2095831 B)2010-04-27
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 11/2010Zarz Nr 11_2010.pdf (714389 B)2010-04-27
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Zarządzenie Nr 12/2010Zarz Nr 12_2010.pdf (243563 B)2010-04-27
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej na stanowisku urzedniczym
Zarządzenie Nr 13/2010Zarz Nr 13-2010.pdf (67759 B)2010-06-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 14/2010Zarz Nr 14-2010.pdf (78604 B)2010-06-15
Opisw sprawie zasad przyznawania nagród w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 15/2010Zarz Nr 15 -2010.pdf (15642 B)2010-06-15
Opisw sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komiteteów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Zarządzenie Nr 16/2010Zarz Nr 16-2010.pdf (20976 B)2010-06-15
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Zarządzenie Nr 17/2010Zarz Nr 17_2010.pdf (574527 B)2010-06-15
Opiszmien iająca zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 18/2010Zarz Nr 18_2010.pdf (80690 B)2010-06-15
Opisw sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w UG Jasienica Rosielna i j.o.g. oraz zasad jej koordynacji
Zarządzenie Nr 19/2010Zarz Nr 19-2010.pdf (1771130 B)2010-06-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 20/2010Zarz Nr 20_2010.pdf (213728 B)2010-06-15
Opisw sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Zarządzenie Nr 21/2010Zarz Nr 21_2010.pdf (1095776 B)2010-06-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 22/2010Zarz Nr22_2010.pdf (210690 B)2010-06-15
Opisw sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach Prezydenta RP
Zarządzenie Nr 23/2010Zarz Nr 23_2010.pdf (211109 B)2010-06-15
Opisw sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego w gminie
Zarządzenie Nr 24/2010Zarz Nr24_2010.pdf (226910 B)2010-06-15
Opisw sprawie wyznaczenia lidera gminnego do prac spisowych przeprowadzanych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010r.
Zarządzenie Nr 25/2010Zarz Nr25_2010.pdf (761317 B)2010-06-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 26/2010Zarz Nr 26_2010.pdf (386833 B)2010-06-16
Opisw sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej i w wyborach uzupelniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Zarządzenie Nr 27/2010Zarz Nr 27_2010.pdf (186224 B)2010-06-16
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorow obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzien 20 czerwca 2010r.
Zarządzenie Nr 28/2010Zarz Nr 28_2010.pdf (540022 B)2010-06-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarzadzenie Nr 29/2010Zarz Nr 29_2010.pdf (180495 B)2010-06-16
Opisw sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód popowodziowych w gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 30/2010Zarz Nr 30_2010.pdf (139621 B)2010-06-16
Opisw sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2011
Zarządzenie Nr 31/2010zarz Nr31_2010.pdf (365533 B)2010-06-16
Opisw sprawie wyuznaczenia przedstawiciela gminy jasienica Rosielna do prac w komisji ds szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych (....) w ktorych wystapiły szkody spowodowane przez suszę , grad, deszcz.....
Zarządzenie Nr 32/2010zarz Nr 32_2010.pdf (690679 B)2010-06-16
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarzadzenie Nr 33/2010zarz Nr33_2010.pdf (159692 B)2010-06-16
Opisw sprawie utworzenia gminnego biura spisowego
Zarządzenie Nr 34/2010Zarz Nr 34_2010.pdf (310668 B)2010-07-09
Opisw sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych ( .....) spowodowane przez susze, grad, deszcz nawalny, (...) na terenie gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 35/2010Zarz Nr 35_2010.pdf (180628 B)2010-07-09
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów pobierających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum
Zarządzenie Nr 36/2010Zarz Nr 36_2010.pdf (840682 B)2010-07-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 37/2010Zarz Nr 37_2010.pdf (248115 B)2010-07-09
Opisw sprawie usupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 Blizne .......
Zarządzenie Nr 38/2010Zarz Nr 38_2010.pdf (860035 B)2010-07-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 39/2010Zarz Nr39_2010.pdf (832460 B)2010-07-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 40/2010Zarz Nr 40_2010.pdf (784845 B)2010-07-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 41/2010Zarz Nr 41_2010.pdf (1492234 B)2010-07-26
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 42/2010Zarz Nr42_2010.pdf (75650 B)2010-07-26
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarzązenie Nr 43/2010Zarz Nr 43_2010.pdf (65052 B)2010-07-26
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 44/2010Zarz Nr 44_2010.pdf (42759 B)2010-07-26
Opisw sprawie powołania Komisji Odbioru Robót na zadaniu pn. "remont drogi gminnej nr 7532,7520 Na Budy
Zarządzenie Nr 45/2010Zarz Nr 45_2010.pdf (205467 B)2010-07-26
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 46/2010Zarz Nr 46_2010.pdf (96020 B)2010-07-26
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 47/2010Zarz Nr 47_2010.pdf (82726 B)2010-07-26
Opisw sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze zbiornika retencyjnego "Blizne" Staw Górny dla celów wędkarskich
Zarządzenie Nr 48/2010Zarz Nr 48_2010.pdf (28080 B)2010-07-26
Opisuchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 49/2010Zarz Nr49_2010.pdf (236818 B)2010-08-12
Opisw sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Zarządzenie Nr 50/2010Zarz Nr 50_2010.pdf (471597 B)2010-08-12
Opisw sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej (...) w WDK Orzechówka
Zarządzenie Nr 51/2010Zarz Nr 51_2010.pdf (1281300 B)2010-08-12
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 52/2010Zarz Nr 52_2010.pdf (75675 B)2010-08-12
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr53/2010Zarz Nr 53_2010.pdf (93177 B)2010-09-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 54/2010Zarz Nr 54_2010.pdf (486055 B)2010-09-21
Opisw sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
Zarządzenie Nr 55/2010Zarz Nr 55_2010.pdf (1110498 B)2010-09-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 56/2010Zarz Nr 56_2010.pdf (34431 B)2010-09-21
Opisw sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2011r.
Zarządzenie Nr 57/2010Zarz Nr57_2010.pdf (90231 B)2010-09-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 58/2010Zarz Nr 58_2010.pdf (39628 B)2010-09-21
Opisw sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Zarządzenie Nr 59/2010Zarz Nr59_2010.pdf (523668 B)2010-09-21
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2011
Zarządzenie Nr 60/2010Zarz Nr 60_2010.pdf (971275 B)2010-09-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2010r.
Zarządzenie Nr 61/2010Zarz Nr 61_2010.pdf (836764 B)2010-09-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 62/2010Zarz Nr 62_2010.pdf (1937322 B)2010-10-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 63/2010Zarz Nr 63_2010.pdf (63546 B)2010-10-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 64/2010Zarz Nr 64_2010.pdf (1011717 B)2010-10-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 65/2010zarz Nr 65_2010.pdf (37884 B)2010-10-14
Opisw sprawie upoważnienia osob do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzenie Nr 66/2010Zarz Nr66_2010.pdf (2030602 B)2010-11-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 67/2010Zarz Nr 67_2010.pdf (924949 B)2010-11-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 68/2010Zarz 68_2010.pdf (1368345 B)2010-12-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 69/2010Zarz 69_2010.pdf (2185236 B)2010-12-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 70/2010Zarz Nr 70_2010.pdf (751001 B)2010-12-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 71/2010Zarz Nr 71_2010.pdf (27887 B)2010-12-18
Opisw sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 72/2010Zarz 72_2010.pdf (33494 B)2010-12-18
Opisw sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 73/2010Zarz 73_2010.pdf (2563455 B)2010-12-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 74/2010Zarz 74_2010.pdf (342870 B)2010-12-18
Opisw sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa w samochodach strażackich w jednostkach OSP na terenie gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 75/2010Zarz 75_2010.pdf (855163 B)2010-12-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 76/2010Zarz 76_2010.pdf (722011 B)2010-12-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 77/2010Zarz 77_2010.pdf (49497 B)2010-12-18
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru klandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 78/2010Zarz 78_2010.pdf (32220 B)2010-12-18
Opisw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010r.
Zarządzenie Nr 79/2010Zarz 79_2010.pdf (31077 B)2010-12-18
Opisw sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Jakości
Zarządzenie Nr 80/2010Zarz Nr 80_2010.pdf (63438 B)2010-12-18
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 81/20102010-12-18
Opisw sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej
Zarządzenie Nr 82/2010Zarz Nr 82_2010.pdf (2556403 B)2010-12-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 83/2010Zarz 83_2010.pdf (40661 B)2010-12-18
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 84/2010Zarz 84_2010.pdf (38389 B)2010-12-18
Opisw sprawie wyznaczenia lidera gminnego do prac spisowych przeprowadzanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Zarządzenie Nr 85/2010Zarz 85_2010.pdf (41268 B)2010-12-18
Opisw sprawie utworzenia gminnego biura spisowego
Zał do Zarządzenia Nr 72/2010WPF2010-2025.pdf (986426 B)2010-12-27
Opis
Zał. do Zarządzenia Nr 72/2010zal do uchwaly WPF.pdf (3783589 B)2010-12-27
Opisprojekt uchwały
Zał do Zarz Nr 71/2010PROJEKT BUDZETU na 2011.doc (1528320 B)2010-12-27
Opisprojekt budżetu gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 86/2010Zarz Nr 86_2010.pdf (2971640 B)2011-01-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 87/2010Zarz Nr 87_2010.pdf (750288 B)2011-01-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 88/2010Zarz 88_2010.pdf (37328 B)2011-01-25
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 89/2010Zarz 89_2010.pdf (1117112 B)2011-01-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 90/20102011-01-25
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości
Zarządzenie Nr 91/2010Zarz 91_2010.pdf (1861429 B)2011-01-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 92/2010Zarz 92_2010.pdf (600255 B)2011-01-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Zarządzenie Nr 93/2010Zarz Nr93_2010.pdf (663610 B)2011-01-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «