Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2009r.
Zarządzenie Nr 1/2009Zarz Nr 1_2009.pdf (36135 B)2009-01-20
Opisw sprawie upoważnienia sekretarza gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy
Zarządzenie Nr 2/2009Zarz Nr 2_2009.pdf (47695 B)2009-01-20
Opisw sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 3/2009Zarz Nr 3_2009.pdf (23621 B)2009-01-20
Opisw sprawie wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy
Zarządzenie Nr 4/2009Zarz 4_2009.pdf (43147 B)2009-02-12
Opisw sprawie ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach strażackich w jednostkach OSP na terenie gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 5/2009Zarz Nr5_2009.pdf (39799 B)2009-02-12
Opisw sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania publicznego:"Dowóz i opieka dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krosnie
Zarządzenie Nr 6/2009Zarz Nr 6_2009.pdf (32643 B)2009-02-12
Opisw sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 7/2009Zarz Nr 7_2009.pdf (295287 B)2009-03-23
Opisw sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 8/2009Zarz Nr 8_2009.pdf (789236 B)2009-03-23
Opisw sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 9/2009Zarz Nr 9_2009.pdf (17114 B)2009-03-23
Opisw sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania publicznego w 2009r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 11/2009Zarz Nr 11_2009.pdf (132606 B)2009-03-23
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 12/2009Zarz Nr 12_2009.pdf (300802 B)2009-03-23
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 13/2009Zarz Nr 13_2009.pdf (39975 B)2009-03-23
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 14/2009Zarz Nr14_2009.pdf (34829 B)2009-04-07
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej
Zarzadzenie Nr 15/2009 Zarz Nr 15_2009.pdf (316353 B)2009-04-24
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 16/2009Zarz Nr 16_2009.pdf (257621 B)2009-04-24
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 17/2009Zarz Nr 17_2009.pdf (97532 B)2009-04-24
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Zarządzenie Nr 18/2009Zarz Nr 182009.pdf (3309419 B)2009-04-24
Opisw sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 19/2009Zarz Nr 19_2009.pdf (119442 B)2009-04-24
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 20/2009Zarz Nr 20_2009.pdf (290121 B)2009-04-24
Opisw sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 21/2009Zarz Nr 21_2009.pdf (35393 B)2009-04-24
Opisw sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastepców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 22/2009Zarz Nr 22_2009.pdf (29397 B)2009-04-24
Opisw sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7.06.2009r.
Zarządzenie Nr 23/2009zARZ nR 23_2009.pdf (125335 B)2009-05-15
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 24/2009Zarz Nr 24_2009.pdf (326267 B)2009-05-15
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 25/2009Zarz Nr 25_2009.pdf (17797 B)2009-05-15
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Zarządzenie Nr 26/2009Zarz Nr 26_2009.pdf (37859 B)2009-05-15
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 27/2009Zarz Nr 27_2009.pdf (41611 B)2009-05-15
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie Nr 28/2009Zarz Nr 28_2009.pdf (149179 B)2009-06-04
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 29/2009Zarz Nr 29_2009.pdf (30741 B)2009-06-04
Opisw sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obowodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Zarządzenie Nr 30/2009Zarz Nr 30_2009.pdf (130988 B)2009-06-04
Opisw sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 31/2009Zarz Nr 31_2009.pdf (393932 B)2009-06-17
Opisw sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 32/2009Zarz Nr 32_2009.pdf (229981 B)2009-06-17
Opisw sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna Regulaminu okresowej oceny pracowników
Zarządzenie Nr 33/2009Zarz Nr 33_2009.pdf (487317 B)2009-06-17
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 34/2009Zarz Nr 34_2009.pdf (46787 B)2009-06-17
Opisw sprawie powołania komisji do spisania ruchomości znajdujących się w budynku Jasienica Rosielna nr 35 w związku z zamiarem przejęcia ich na rzecz Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 36/2009Zarz Nr 362009.pdf (350367 B)2009-06-18
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 35/2009Zarz Nr 35_2009.pdf (217110 B)2009-06-22
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 37/2009Zarz Nr 37_2009.pdf (203271 B)2009-07-07
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 38/2009Zarz Nr 38_2009.pdf (68972 B)2009-07-07
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów pobierających naukę w klasach I-III szkoł podstawowej i klasie I gimnazjum
Zarządzenie Nr 39/2009Zarz Nr 39_2009.pdf (61408 B)2009-07-07
Opisw sprawie ogłoszenia pogotowania przeciwpowodziowego
Zarządzenie Nr 40/ 2009Zarz Nr 40_2009.pdf (69264 B)2009-07-07
Opisw sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód popowodziowych w gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 42/2009Zarz Nr 42_2009.pdf (18189 B)2009-07-16
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 41/2009Zarz Nr 41_2009..pdf (397621 B)2009-07-16
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 43/2009Zarzadzenie Nr 43_2009.pdf (90523 B)2009-07-22
Opisw sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie NR 44/2009Zarz Nr 44_2009.pdf (29906 B)2009-07-22
Opisw sprawie powołania Komisji egaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 45/2009Zarz Nr 45_2009.pdf (16460 B)2009-07-22
Opisw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009r.
Zarządzenie Nr 46/2009Zarz Nr 46_2009.pdf (153135 B)2009-08-06
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 47/2009Zarz Nr 47_2009.pdf (315050 B)2009-08-06
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna"
Zarządzenie Nr 48/2009Zarz Nr 48_2009.pdf (243572 B)2009-08-06
Opisw sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2010
Zarządzenie NR 49/2009Zarz Nr 49_2009.pdf (304238 B)2009-08-07
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 50/2009Zarz Nr 50_2009.pdf (298882 B)2009-08-07
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej na usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem : budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jas. Ros.
Zarządzenie Nr 51/2009Zarz Nr 51_2009.pdf (297624 B)2009-08-07
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na budowę wiaty nad poletniek osadowym oczyszczalni ścieków w Bliznem
Zarządzenie Nr 52/2009Zarz Nr 52_2009.pdf (46182 B)2009-08-28
Opisw sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 53/2009Zarz Nr 53_2009.pdf (373632 B)2009-08-28
Opisw sprawie wprowadzenia "Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej"
Zarządzenie Nr 54/2009Zarz Nr 54_2009.pdf (13972 B)2009-08-28
Opisw sprawie wyznaczenia osób do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zarządzenie Nr 55/2009Zarz Nr 55_2009.pdf (186626 B)2009-08-28
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 56/2009Zarz Nr 56_2009.pdf (344697 B)2009-08-28
Opisw sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
Zarządzenie Nr 57/2009Zarz Nr 57_2009.pdf (12439 B)2009-08-28
Opisw sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za I półrocze 2009r.
Zarządzenie Nr 58/2009Zarz Nr 58_2009.pdf (114515 B)2009-08-28
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zał.do zarządzenia Nr 57/2009informIpolr.2009r..doc (1537536 B)2009-09-11
Opis
Zarządzenie Nr 59/2009Zarz Nr 59_2009.pdf (295371 B)2009-09-29
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 60/2009Zarz Nr 60_2009.pdf (350464 B)2009-09-29
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 61/2009Zarz Nr 61_2009.pdf (444106 B)2009-09-29
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 62/2009Zarz Nr 62_2009.pdf (412915 B)2009-10-27
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 63/2009Zarz Nr 63_2009.pdf (93125 B)2009-10-27
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placów zabaw w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 64/2009Zarz Nr 64_2009.pdf (44800 B)2009-10-27
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 65/2009Zarz Nr 65_2009.pdf (86645 B)2009-11-10
Opisw sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. "jestem lepszy- to widać"
Zarządzenie Nr 66/2009Zarz Nr 66_2009.pdf (44316 B)2009-11-10
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w UG Jasienica Ros.
Zarządzenie Nr 67/2009Zarz Nr67_2009.pdf (35839 B)2009-11-10
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 68/2009Zarz Nr 68_2009.pdf (129193 B)2009-11-10
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 69/2009Zarz Nr 69_2009.pdf (294905 B)2009-11-10
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 70/2009Zarz Nr 70_2009.pdf (333318 B)2009-11-10
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 71/2009Zarz Nr 71_2009.pdf (352468 B)2009-11-10
Opisw sprawie dokonywania w Gminie Jasienica Rosielna wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 72/2009Zarz Nr 72_2009.pdf (45245 B)2009-11-10
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 73/2009Zarz Nr 73_2009.pdf (146401 B)2009-11-10
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządznie Nr 74/2009Zarz Nr 74_2009.pdf (53767 B)2009-11-10
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 75/2009Zarz Nr 75_2009.pdf (130863 B)2009-11-26
Opisw sprawie regulaminu konkursu na wyłonienie patrtnerów do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi Priorytetowej IV .....
Zarzadzenie Nr 76/2009Zarz Nr 76_2009.pdf (65127 B)2009-11-26
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 77/2009Zarz Nr 77_2009.pdf (27331 B)2009-11-26
Opisw sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 78/2009Zarz Nr 78_2009.pdf (156064 B)2009-12-11
Opisw sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010r.
Załącznik do Zarz Nr 78/2009Zal. do Zarz Nr 78_2009.pdf (330626 B)2009-12-11
Opis
Zarządzenie Nr 79/2009Zarz Nr 79_2009.pdf (1263136 B)2009-12-11
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 80/2009Zarz Nr 80_2009.pdf (192745 B)2009-12-11
Opisw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009r.
Zarządzenie Nr 81/2009Zarz Nr 81_2009.pdf (2203494 B)2009-12-11
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 82/2009Zarz Nr 82_2009.pdf (836984 B)2009-12-11
Opisw sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 83/2009Zarz Nr 83_2009.pdf (881500 B)2009-12-11
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 84/2009Zarz Nr 84_2009.pdf (1213310 B)2009-12-11
Opisw sprawie zmiany b udżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 85/2009Zarz Nr 85_2009.pdf (866606 B)2009-12-11
Opisw sprawie regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury
Zarządzenie Nr 86/2009Zarz Nr 86_2009.pdf (2266229 B)2009-12-11
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 87/2008Zarz Nr87_2009.pdf (310121 B)2009-12-30
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna na 2009r.
Zarządzenie Nr 88/2009Zarz Nr 88_2009.pdf (617101 B)2009-12-30
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 89/2009Zarz Nr 89_2009.pdf (195852 B)2009-12-30
Opisw sprawie powołania komisji do niszczenia pieczęci urzędowych
Zarządzenie Nr 90/2009Zarz Nr 90_2009.pdf (3089879 B)2009-12-30
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 91/2009Zarz Nr 91_2009.pdf (212807 B)2009-12-30
Opisw sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 92/2009Zarz Nr 92_2009.pdf (1006278 B)2009-12-30
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 93/2009Zarz Nr 93_2009.pdf (2603230 B)2010-01-21
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 94/2009Zarz Nr 94_2009.pdf (4790452 B)2010-01-21
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarządzenie Nr 95/2009Zarz Nr95_2009.pdf (264907 B)2010-01-21
Opisw sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego
Zarzadzenie Nr 96/2009zarz Nr 96_2009.pdf (249943 B)2010-01-21
Opisw sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej
Zarz Nr 97/2010Zarz Nr 97_2009.pdf (1587637 B)2010-03-29
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Zarz Nr 98/2009Zarz Nr 68_2009.pdf (129193 B)2010-03-29
Opisw sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2009r.
Zarz Nr 99/2010Zarz Nr 99_2009.pdf (717038 B)2010-03-29
Opiszmieniające zarzadzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ....
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «