Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta wydane w 2008r
Zarządzenie Nr 1Zarz Nr 1.pdf (56508 B)2008-02-26
Opisustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie Jasienica Rosielna na rok 2008
Brzuszek UrszulaKierownik GOPS
Zarządzenie Nr 2Zarz. Nr 2.pdf (112248 B)2008-02-26
Opisw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ograniczonych ustnych na wyłonienie dzierżawcyna działki rolne położone w miejscowościach Orzechówka, Blizne, Jasienica Rosielna
Klamut MieczysławInspektor
Zarządzenie Nr 3Zarz. Nr 3.pdf (44528 B)2008-02-26
Opisw sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania publicznego: Dowóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Krosnie ul. Powstańców Śląskich 16
Długosz ElżbietaInspektor
Zarządzenie Nr 4 Zarz. Nr 4.pdf (18696 B)2008-02-26
Opisw sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Płonka ElżbietaKierownik Referatu
Zarządzenie Nr 5Zarz. Nr 5.pdf (106588 B)2008-02-26
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostosowanie istniejącego pomieszczenia w Wiejskim Domu Kultury w Orzechówce do potrzeb utworzenia Centrum kultury i rekreacji w ramach realizacji projektu "Tworzenie Centrum kultury i rekreacji na bazie istniejącego WDK w Orzechówce"
Płonka ElżbietaKierownik Referatu
Zarządzenie Nr 6Zarz. Nr 6.pdf (535606 B)2008-02-26
Opisw sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jasienica Rosielna
Płonka ElżbietaSekretarz
Zarządzenie Nr 7Zarz. Nr 7.pdf (126566 B)2008-02-26
Opisw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej
Płonka ElżbietaSekretarz
Zarzadzenie Nr 9Zarz. Nr 9.pdf (33339 B)2008-02-26
Opisw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008r.
Płonka ElżbietaSekretarz
Zarządzenie Nr 10Zarz Nr 10.pdf (39447 B)2008-02-26
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna - młodszy księgowy
Płonka ElżbietaSekretarz
Zarządzenie Nr 11Zarz. Nr 11.pdf (66587 B)2008-02-26
Opisw sprawie ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej w gminie Jasienica Rosielna w 2008r.
Sobkowicz JaninaKierownik Referatu
Zarządzenie Nr 12/2008Zarz Nr 12.pdf (44407 B)2008-03-04
Opisw sprawie zwrotu wydatków za zakup okularów
Płonka ElżbietaSekretarz
Zarządzenie Nr 13/2008Zarz Nr 13.pdf (43092 B)2008-03-04
Opisw sprawie ustalenia wysokości za 1 kilometr przebiegu samochodów prywatnych używanych w podróżach służbowych
Płonka ElżbietaSekretarz
Zarządzenie Nr 8/2008Zarz Nr 8.pdf (837655 B)2008-03-06
Opisw sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r.
Skarbnik
Zarządzenie Nr 14/2008Zarz.Nr 14.pdf (37710 B)2008-03-17
Opisw sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę działek rolnych mienia komunalnego położonych w Gminie Jasienica Rosielna
Klamut MieczysławInspektor
Zarządzenie Nr 16/2008Zarz Nr 16.pdf (38019 B)2008-03-18
Opisw sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania publicznego w 2008r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Płonka ElżbietaSekretarz
Zarządzenie Nr 15/2008Zarz Nr 15.pdf (98982 B)2008-03-26
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Klamut MieczysławInspektor
Zarządzenie Nr 17/2008Zarz Nr 17.pdf (36166 B)2008-03-26
Opisw sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 23 m2 zlokalizowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Bliznem przeznaczonego do prowadzenia praktyki pielęgniarki środowiskowej
Klamut MieczysławInspektor
Zarządzenie Nr 18/2008Zarz Nr 18.pdf (243021 B)2008-04-15
Opisw sprawie wprowadzenia zmiany budżetu gminy na 2008r.
Skarbnik
Zarządzenie Nr 19/2008Zarz. Nr 19_2008.pdf (175975 B)2008-04-24
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 20/2008Zarz Nr 20.pdf (95577 B)2008-04-24
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 21/2008Zarz Nr 21.pdf (39663 B)2008-04-24
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 22/2008Zarz Nr 22.pdf (40821 B)2008-05-08
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 23/2008Zarz Nr 23_2008.pdf (286000 B)2008-05-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 24/2008Zarz Nr 24_2008.pdf (88109 B)2008-06-05
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008r.
Zarządzenie Nr 25/2008Zarz Nr25_2008.pdf (144402 B)2008-06-11
Opisw sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 26/2008Zarz Nr 26_2008.pdf (216203 B)2008-06-11
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej
Zarządzenie Nr 27/2008Zarz Nr 27_2008.pdf (90623 B)2008-06-23
Opisw sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 28/2008Zarz Nr 28_2008.pdf (39987 B)2008-07-08
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej
Zarządzenie Nr 29/2008Zarz Nr 29_2008.pdf (284853 B)2008-07-08
Opisw sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 30/2008Zarz Nr30_2008.pdf (304370 B)2008-07-16
Opisw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 31/2008Zarz Nr 31_2008.pdf (46423 B)2008-07-16
Opisw sprawie powołania Komisji Odbioru Robót na inwestycjach..... zniszczonych w czasie powodzi w latach 2005-2006
Zarządzenie Nr 32/2008Zarz Nr 32_2008.pdf (556030 B)2008-07-29
Opisw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gmin y na 2008r.
Zarządzenie Nr 33/2008Zarz Nr 33_2008.pdf (196294 B)2008-07-29
Opisw sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 34/2008Zarz Nr 34_2008.pdf (176851 B)2008-07-29
Opisw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 35/2008Zarz Nr 35_2008.pdf (40269 B)2008-08-05
Opisw sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód powodziowych w gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 36/2008Zarz Nr 36_2008.pdf (179150 B)2008-08-05
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 37/2008Zarz Nr 37_2008.pdf (39207 B)2008-08-08
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 38/2008Zarz Nr 38_2008.pdf (214586 B)2008-09-05
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 39/2008Zarz Nr39_2008.pdf (340378 B)2008-09-05
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości
Zarządzenie Nr 40/2008Zarz Nr 40_2008.pdf (102424 B)2008-09-05
Opisw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 41/2008Zarz Nr 41_2008.pdf (21688 B)2008-09-09
Opisw sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
Zarządzenie Nr 42/2008Zarz Nr 42_2008.pdf (130605 B)2008-09-09
Opisw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 43/2008Zarz Nr43_2008.pdf (34122 B)2008-09-09
Opisw sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do udzielania zwolnień z opłat za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych na terenie gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 44/2008Zarz Nr 44_2008.pdf (39975 B)2008-09-09
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz pobierających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2008wyk.bud.Ipol.2008.doc (1417728 B)2008-09-11
Opis
Zarządzenie Nr 45/2008Zarz Nr 45_2008.pdf (184104 B)2008-09-18
Opisw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 46/2008Zarz Nr 46_2008.pdf (38810 B)2008-09-18
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 47/2008Zarz Nr47_2008.pdf (371304 B)2008-10-14
Opisw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 48/2008Zarz Nr 48_2008.pdf (134510 B)2008-10-22
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 49/2008Zarz Nr 49_2008.pdf (31130 B)2008-10-22
Opiszmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008r.
Zarządzenie Nr 50/2008Zarz Nr 50_2008.pdf (375141 B)2008-11-13
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 51/2008Zarz Nr 51_2008.pdf (36088 B)2008-11-13
Opisw sprawie powołania komisji do niszczenia formularzy dla Centrum Personalizacji
Zarządzenie Nr 52/2008Zarz Nr52_2008.pdf (217794 B)2008-11-13
Opisw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 54/2008Zarz Nr 54_2008.pdf (99338 B)2008-12-03
Opisw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 55/2008Zarz Nr55_2008.pdf (355227 B)2008-12-04
Opisw sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 56/2008Zarzadzenie Nr 56_2008.pdf (138567 B)2008-12-04
Opisw sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożąrnych w dzialaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz gmię
Zarządzenie Nr 57/2008ZarzNr 57_2008.pdf (254351 B)2008-12-10
Opisw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 58/2008Zarz. Nr 58_2008.pdf (39113 B)2008-12-10
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 61/2008Zarz Nr 61_2008.pdf (341908 B)2008-12-31
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 62/2008Zarz Nr 62_2008.pdf (29013 B)2008-12-31
Opisw sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 63/2008Zarz 63_2008.pdf (2975316 B)2009-01-20
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 64/2008Zarz Nr64_2008.pdf (75110 B)2009-01-20
Opisw sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie Jasienica Rosielna na rok 2009
Zarządzenie Nr 65/2008Zarz Nr 65_2008.pdf (67870 B)2009-01-20
Opisw sprawie przeprowadzenia zdawczo-odbiorczej inwentaryzacji składników mienia w OSP Wola Jasienicka na dzień 31 grudnia 2008r.
Zarządzenie Nr 66/2008Zarz Nr 66_2008.pdf (29360 B)2009-02-12
Opisw sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 67/2008Zarz Nr 67_2008.pdf (131629 B)2009-02-12
Opisw sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS
w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej oraz jednostki organizacyjne gminy
Zarządzenie Nr 68/2008Zarz Nr 68_2008.pdf (199894 B)2009-02-12
Opisw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Nr 53/2008Zarz Nr 53-2008.pdf (154216 B)2009-04-08
Opisw sprawie projektu budżetu gminy na 2009r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «