Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2014 roku
Zarządzenie Nr 1/2014Zarzadzenie 1_2014.pdf (334972 B)2014-01-13
Opisw sprawie: ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w gminie Jasienica Rosielna na rok 2014 .
Zarządzenie Nr 2/2014Zarzadzenie 2_2014.pdf (795749 B)2014-02-07
Opisw sprawie:zmiany planu finansowego wydatków na 2014 rok związanych z realizacją projektu pn."Równu start w przyszłość"
Zarządzenie Nr 3/2014zarzadzenie_nr_3_2014_z_zal.pdf (735107 B)2014-02-07
Opisw sprawie : autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 4/2014Zarzadzenie 4_2014.pdf (316384 B)2014-02-07
Opisw sprawie : zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
Zarządzenie Nr 5/2014Zarzadzenie 5_2014.pdf (373460 B)2014-02-07
Opisw sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 6/2014Zarzadzenie 6_2014.pdf (306262 B)2014-02-07
Opisw sprawie : przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 7/2014Zarzadzenie_7_2014.pdf (1008424 B)2014-02-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014.
Zarządzenie Nr 8/2014Zarzadzenie 8_2014.pdf (877093 B)2014-02-07
Opisw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów , których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2014 roku .
Zarzadzenie Nr 9/2014r.Zarzadzenie 9_2014.pdf (2143908 B)2014-03-04
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 10/2014r.Zarzadzenie 10_2014.pdf (2000895 B)2014-03-26
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 11/2014Zarzadzenie 11_2014.pdf (3120972 B)2014-04-01
Opisw sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Jasienica Rosaielna
Zarządzenie Nr 12/2014Zarzadzenie 12_2014.pdf (345730 B)2014-04-01
Opisw sprawie: przedstawienia informacji o stanie mienia i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za 2013 rok
Zarządzenie Nr 13/2014Zarzadzenie 13_2014.pdf (1406265 B)2014-04-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
Zarządzenie Nr 14/2014Zarzadzenie 14_2014.pdf (1042525 B)2014-04-09
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 15/2014Zarzadzenie 15_2014.pdf (271759 B)2014-04-09
Opisw sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014r.
Zarządzenie Nr 16/2014Zarzadzenie 16_2014 .pdf (263135 B)2014-04-09
Opisw sprawie upoważnienia osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Zarządzenie Nr 17/2014Zarzadzenie 17_2014.pdf (1445179 B)2014-04-16
Opisw sprawie zasad zagospodarowania drewna pozyskanego w lasach stanowiących własność Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 18/2014Zarzadzenie 18_2014.pdf (247393 B)2014-04-16
Opisw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r.
Zarządzenie Nr 19/2014Zarzadzenie 19_2014 .pdf (270629 B)2014-04-23
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jasienica Rosielna oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r. w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 20/2014Zarzadzenie 20_2014 .pdf (322850 B)2014-04-23
Opisw sprawie powołania gminnego koordynatora d/s obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Zarządzenie Nr 21/2014Zarzadzenie 21_2014.pdf (1302238 B)2014-05-06
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
Zarządzenie Nr 22/2014Zarzadzenie 22_2014 .pdf (524055 B)2014-05-06
Opisw sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 23/2014Zarzadzenie 23_2014.pdf (675829 B)2014-05-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 24/2014Zarzadzenie 24_2014.pdf (1863842 B)2014-06-10
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
Zarządzenie Nr 25/2014Zarzadzenie 25_2014.pdf (2500196 B)2014-06-10
Opisw sprawie:dokonywania w Gminie Jasienica Rosielna wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 26/2014Zarzadzenie 26_2014.pdf (34998 B)2014-07-03
Opiszmieniające Zarządzenie w sprawie dokonywania w Gminie Jasienica Rosielna wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 27/2014Zarzadzenie 27_2014.pdf (211048 B)2014-07-03
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 28/2014Zarzadzenie 28_2014.pdf (741679 B)2014-08-05
Opisw sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 29/2014Zarzadzenie 29_2014.pdf (1696566 B)2014-08-05
Opisw sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 30/2014Zarzadzenie 30_2014.pdf (1246710 B)2014-08-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 31/2014Zarzadzenie 31_2914.pdf (236099 B)2014-08-25
Opisw sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2014 r
Zarządzenie Nr 32/2014Zarzadzenie 32_2014.pdf (233843 B)2014-08-25
Opisw sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego
Zarządzenie Nr 33/2014Zarzadzenie 33_2014.pdf (1224518 B)2014-09-09
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 34/2014Zarzadzenie 34_2014.pdf (268098 B)2014-09-09
Opisw sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach do rad gmin,rad powiatów , sejmików województw i rad m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 16.XI.2014r.
Zarządzenie Nr 35/2014Zarzadzenie 35_2014.pdf (1461931 B)2014-09-23
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 36/2014Zarzadzenie 36_2014.pdf (4300781 B)2014-09-23
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 37/2014Zarzadzenie 37_2014.pdf (260249 B)2014-10-01
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów,buristrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Zarządzenie Nr 38/2014Zarzadzenie 38_2014.pdf (293818 B)2014-10-01
Opisw sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
Zarządzenie Nr 39/2014Zarzadzenie 39_2014.pdf (2908117 B)2014-10-20
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 40/2014Zarzadzenie 40_2014.pdf (1950620 B)2014-10-28
Opisw sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 41/2014Zarzadzenie 41_2014.pdf (236966 B)2014-10-28
Opisw sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r.
Zarządzenie Nr 42/2014Zarzadzenie 42_2014.pdf (250541 B)2014-11-10
Opisw sprawie:zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
Zarządzenie Nr 43/2014Zarzadzenie 43_2014.pdf (1984958 B)2014-11-10
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 44/2014Zarzadzenie 44_2014.pdf (1165744 B)2014-11-14
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
Zarządzenie Nr 45/2014Zarzadzenie 45_2014.pdf (248626 B)2014-11-26
Opisw sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2015 rok oraz projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 46/2014Zarzadzenie 46_2014.pdf (2925621 B)2014-11-26
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 47/2014Zarzadzenie 47_2014.pdf (1950557 B)2014-12-03
Opisw sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 48/2014Zarzadzenie 48_2014.pdf (201047 B)2014-12-15
Opisw sprawie: zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.
Zarządzenie Nr 49/2014Zarzadzenie 49_2014.pdf (2723591 B)2014-12-15
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Zarządzenie Nr 50/2014Zarzadzenie 50_2014.pdf (563477 B)2014-12-15
Opisw sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.
Zarządzenie Nr 51/2014Zarzadzenie 51_2014.pdf (251724 B)2014-12-15
Opisw sprawie: upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu świadczeń rodzinnych.
Zarządzenie Nr 52/2014Zarzadzenie 52_2014.pdf (340109 B)2014-12-15
Opisw sprawie: upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,prowadzenia postępowania i wydawania decyzji,prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z FA oraz przekazywania informacji do BIG o zobowiązanich dłużnika alimentacyjnego
Zarządzenie Nr 53/2014Zarzadzenie 53_2014.pdf (258461 B)2014-12-15
Opisw sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie Nr 54/2014Zarzadzenie 54_2014.pdf (513924 B)2014-12-19
Opisw sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 55/2014Zarzadzenie 55_2014.pdf (275683 B)2014-12-19
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jasienicy Rosielnej
Zarządzenie Nr 56/2014Zarzadzenie Nr 56.pdf (1838835 B)2015-01-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 57/2014Zarzadzenie Nr 57.pdf (1158800 B)2015-01-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Zarządzenie Nr 58/2014Zarzadzenie Nr 58.pdf (2020503 B)2015-01-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «