Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2013r.
Zarządzenie Nr 1/2013Zarz Nr 1 2013.pdf (5452306 B)2013-01-29
Opisw sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2013rok Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 2/2013Zarz Nr 2_2013.pdf (115234 B)2013-01-29
Opisw sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 3/2013Zarz Nr 3_2013.pdf (96492 B)2013-01-29
Opisw sprawie przekazania uprawnieńkierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 4/2013Zarz Nr 4_2003.pdf (91837 B)2013-01-29
Opisw sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 5/2013Zarz Nr 5_2013.pdf (207770 B)2013-01-29
Opisw sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w Gminie Jasienica Rosielna na 2013r.
Zarządzenie Nr 6/2013Zarz Nr 6 2013.pdf (586037 B)2013-01-29
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzeyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2013r.
Zarządzenie Nr 7/2013Zarz Nr 7_2013.pdf (600123 B)2013-04-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie Nr 8/2013Zarz Nr 8_2013.pdf (159948 B)2013-04-19
Opisw sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków dzialania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasienica Rosielna w 2013r.
Zarządzenie Nr 9/2012Zarz Nr 9_2013.pdf (399812 B)2013-04-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie Nr 10/2013Zarz Nr 10_2013.pdf (96073 B)2013-04-19
Opisw sprawie przedstawienia informacji i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012r.
Zarządzenie Nr 11/2013Zarz Nr 11_2013.pdf (314905 B)2013-04-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie Nr 12/2013Zarz Nr 12_2013.pdf (314626 B)2013-04-19
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
Zarządzenie Nr 13/2013Zarz Nr 13_2013.pdf (85846 B)2013-05-07
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jasienica Rosielna oceny zasobów pomocy społecznej za 2012r. w Gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 14/2013Zarz Nr 14_2013.pdf (351720 B)2013-05-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Załącznik do Zarz. Nr 10/2013Zal do Zarz nr 10_2013.pdf (572914 B)2013-05-13
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r.
Zarządzenie Nr 15/2013Zarz Nr 15_2013.pdf (413051 B)2013-05-17
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie Nr 16/2013Zarz Nr 16_2013.pdf (471383 B)2013-07-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie Nr 17/2013Zarz Nr 17_2013.pdf (498116 B)2013-07-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie Nr 18/2013Zarz Nr 18_2013.pdf (105459 B)2013-07-08
Opispowołania Zespołu do spraw szacowania szkód popowodziowych w gminie Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 19/2013Zarz Nr 19_2013.pdf (413334 B)2013-07-08
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie nr 20/2013Zarz Nr 20_2013.pdf (438945 B)2013-07-08
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 21/2013Zarz Nr 21_2013.pdf (450870 B)2013-07-08
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 22/2013Zarz 22_2013.pdf (470552 B)2013-09-13
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarządzenie Nr 23/2013Zarz 23_2013.pdf (331932 B)2013-09-13
Opisw sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej dla gminy Jasienica Rosielna
Zarządzenie Nr 24/2013Zarz 24_2013.pdf (1072329 B)2013-09-13
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r
Zarządzenie Nr 25/2013Zarz Nr 25_2013.pdf (501112 B)2013-09-13
Opisw sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2013r.
Zarządzenie Nr 26/2013Zarz 26_2013.pdf (1013966 B)2013-09-13
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Zarzadzenie Nr 27 / 2013Zarz 27_2013.pdf (2627264 B)2013-10-07
Opisw sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków GOPS na 2013 rok
Zarzadzenie Nr 28 / 2013Zarz 28_2013.pdf (1531638 B)2013-10-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 29/2013Zarzadzenie 29_2013.pdf (506629 B)2013-10-21
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 30/2013Zarzadzenie 30_2013.pdf (631948 B)2013-10-21
Opisw sprawie stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna oraz jednostkach organizacyjnych na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
Zarządzenie Nr 31/2013Zarzadzenie 31_2013.pdf (239591 B)2013-10-21
Opisw sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jasienica Rosielna
Zarzadzenie Nr 32/2013Zarzadzenie 32_2013.pdf (1555781 B)2013-11-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 r.
Zarzadzenie Nr 33/2013Zarzadzenie 33_2013.pdf (1358848 B)2013-11-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 rok
Zarzadzenie Nr 34/2013Zarzadzenie 34_2013.pdf (1192858 B)2013-11-27
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarzadzenie Nr 35/2013Zarzadzenie 35_2013.pdf (144977 B)2013-12-19
Opisw sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie Nr 36/2013Zarzadzenie 36_2013.pdf (1588229 B)2013-12-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 37/2013Zarzadzenie 37_2013.pdf (1623991 B)2014-01-10
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Zarządzenie Nr 38/2013Zarzadzenie 38_2013.pdf (1613498 B)2014-01-10
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 r.
Zarządzenie Nr 39/20132014-01-13
Opisw sprawie tworzenia i reorganizacji formacji obrony na terenie gminy Jasienica Rosielna .
Zarządzenie Nr 40/2013Zarzadzenie 40_2013.pdf (1105940 B)2014-01-13
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminyna 2013r.
Zarządzenie Nr 41/2013Zarzadzenie 41_2013.pdf (240276 B)2014-01-13
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «