Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna
Leń SebastianInspektor
OgłoszenieOgloszenie.doc (47104 B)2012-08-09
OpisPrzetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna
SIWZSIWZ na wykonanie przylaczy kanaliacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna.doc (160768 B)2012-08-09
OpisPrzetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna
Załączniki do SIWZZal_1-6_ do_ SIWZ_na_rob_bud.doc (116224 B)2012-08-10
OpisOŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, OFERTA PRZETARGOWA, OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BEDĄ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, UmowaPrzedmiar robótPrzedmiar Robot_Przylacza kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna.pdf (309231 B)2012-08-10
Opis
Charakterystyka robótCharakterystyka robot - Przylacza kanaliz. sanit dla aglomer. Jasienica R.pdf (35681 B)2012-08-10
Opis
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Przylacza kanaliz. sanit dla aglomer. Jasienica R.pdf (295809 B)2012-08-10
Opis
Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 42-1 BliznePrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 42-1 w m. Blizne.pdf (2545952 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 42/1 w miejscowości Blizne
Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 42-2 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 42-2 w m. Orzechowka.pdf (2854592 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 42/2 miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu dz.291-6 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 291-6 w m. Orzechowka.pdf (700772 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynkumieszkalnego na działce nr 291-6 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowanie terenu dz. nr 351 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 351 w m. Orzechowka.pdf (2879576 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce 351 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowanie terenu na działce nr 570/1 Jasienica RosielnaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 570-1 w m. Jasienica Rosielna.pdf (2771525 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 570/1 w miejscowości Jasienica Rosielna
Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 570/2 Jasienica RosielnaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 570-2 w m. Jasienica Rosielna.pdf (2683840 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 570/2 w miejscowości Jasienica Rosielna
Projekt zagospodarowania terenudziałki nr 831/8 w Jasienicy RosielnejPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 831-8 w m. Jasienica Rosielna.pdf (3485942 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 831/8 w Jasienicy Rosielnej
Projekt zagospodarowania terenu działki nr 857/14Przylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 857-14 w m. Jasienica Rosielna.pdf (3102461 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działkach 857/14, 529/1, 473/2, 465/3
Projekt zagospodarowania terenu działki 874 Jasienica RosielnaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 874 w m. Jasienica Rosielna.pdf (2947490 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na działce 874 Jasienica Rosielna
Projekt zagospodarowanie terenu na działce 901 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 901 w m. Orzechowka.pdf (2934844 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynlu mieszkalnego na działce nr 901 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce 1025/1Przylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 1025-1 w m. Jasienica Rosielna.pdf (4933999 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 1025/1 Jasienica Rosielna
Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1194/2 Jasienica RosielnaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 1194-2 w m. Jasienica Rosielna.pdf (2976751 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 1194/2 Jasienica Rosielna
Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1217 Przylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 1217 w m. Orzechowka.pdf (3501110 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 1217 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce 1890/2 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 1890-2 w m. Orzechowka.pdf (569883 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 1890/2 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce 2001/1 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 2001-1 w m. Orzechowka.pdf (2780636 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej na działce nr 2001/1 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 2022 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 2022 w m. Orzechowka.pdf (2745080 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do bydynku mieszkalnego na działce nr 2022 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce 2150/1 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 2150-1 w m. Orzechowka.pdf (2735566 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce 2150/1 w miejscowości Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce 2443/3 Jasienica RosielnaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 2443-3 w m. Jasienica Rosielna.pdf (3099504 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 2443/3 Jasienica Rosielna
Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 1898 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr.1898 w m. Orzechowka.pdf (2762586 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 1898 Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce 3071/3 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 3071-3 w m. Orzechowka.pdf (3015908 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 3071/3 Orzechówka
Projekt zagospodarowania terenu na działce 3114/4 OrzechówkaPrzylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 3114-4 w m. Orzechowka.pdf (2198717 B)2012-08-10
OpisPrzyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na działce 3114/4 Orzechówka
Sprostowanie_do_przetarguSprostowanie_do_przetargu.pdf (82284 B)2012-08-14
OpisPrzetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna
Zal_1-6_ do_ SIWZ_kanalizacjaZal_1-6_ do_ SIWZ_kanalizacja.pdf (215603 B)2012-08-14
OpisPrzetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna
Ogłoszenie o wyborze oferty najkożystniejszejOgloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_kanali.pdf (42204 B)2012-08-24
OpisPrzetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty najkożystniejszej (Ogloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_kanali.pdf)Cwynar Stefan2012-08-24 13:40
2Dodano załącznik Zal_1-6_ do_ SIWZ_kanalizacja (Zal_1-6_ do_ SIWZ_kanalizacja.pdf)Cwynar Stefan2012-08-14 13:39
3Dodano załącznik Sprostowanie_do_przetargu (Sprostowanie_do_przetargu.pdf)Cwynar Stefan2012-08-14 13:39
4Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu dz.291-6 OrzechówkaCwynar Stefan2012-08-10 08:50
5Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu na działce 2443/3 Jasienica RosielnaCwynar Stefan2012-08-10 08:35
6Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowanie terenu na działce 901 OrzechówkaCwynar Stefan2012-08-10 07:56
7Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenudziałki nr 831/8 w Jasienicy RosielnejCwynar Stefan2012-08-10 07:52
8Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu działki nr 857/14Cwynar Stefan2012-08-10 07:51
9Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu działkach nr 857/14, 529/1 473/2, 465/3Cwynar Stefan2012-08-10 07:46
10Usunięto załącznik: Cwynar Stefan2012-08-10 07:40
11Dodano załącznik ()Cwynar Stefan2012-08-10 07:40
12Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu na działce nr 570/2 Jasienica RosielnaCwynar Stefan2012-08-10 07:40
13Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowanie terenu na działce nr 570/1 Jasienica RosielnaCwynar Stefan2012-08-10 07:36
14Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 42-2 OrzechówkaCwynar Stefan2012-08-10 07:11
15Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 42-1 BlizneCwynar Stefan2012-08-10 07:08
16Zmieniono załącznik Projekt zagospodarowania terenu dz. 42-1 BlizneCwynar Stefan2012-08-10 07:06
17Dodano załącznik Projekt zagospodarowania terenu (Przylacz kanalizacyjny do bud. na dz. nr. 42-1 w m. Blizne.pdf)Cwynar Stefan2012-08-10 07:05
18Usunięto załącznik: Projekt zagospodarowania terenu Cwynar Stefan2012-08-10 07:02
19Dodano załącznik Projekt zagospodarowania terenu ()Cwynar Stefan2012-08-10 07:02
20Usunięto załącznik: Cwynar Stefan2012-08-10 06:56
21Dodano załącznik ()Cwynar Stefan2012-08-10 06:56
22Dodano załącznik Charakterystyka robót (Charakterystyka robot - Przylacza kanaliz. sanit dla aglomer. Jasienica R.pdf)Cwynar Stefan2012-08-10 06:55
23Dodano załącznik Przedmiar robót (Przedmiar Robot_Przylacza kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna.pdf)Cwynar Stefan2012-08-10 06:53
24Dodano załącznik Załączniki do SIWZ (Zal_1-6_ do_ SIWZ_na_rob_bud.doc)Cwynar Stefan2012-08-10 06:52
25Dodano załącznik SIWZ (SIWZ na wykonanie przylaczy kanaliacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna.doc)Cwynar Stefan2012-08-09 15:16
26Dodano załącznik Ogłoszenie (Ogloszenie.doc)Cwynar Stefan2012-08-09 15:13
27Dodano osobę: Leń SebastianCwynar Stefan2012-08-09 15:11
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «