Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Przetarg na: Wykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Cwynar StefanInspektor
Ogloszenie_o_zamowieniuOgloszenie_o_zamowieniu.doc (53248 B)2012-05-31
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ.doc (337920 B)2012-05-31
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Projekt - strona tytułowa01_Strona_tytulowa.pdf (25791 B)2012-06-01
Opis
Opis do zagospodarowania terenu02_Opis_do_zagospodarowania_terenu.pdf (42860 B)2012-06-01
Opis
03_Projekt_zagospodarowania_terenu03_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf (914125 B)2012-06-01
Opis
04_Budynek_zaplecza_-_strona_glowna04_Budynek_zaplecza_-_strona_glowna.pdf (26618 B)2012-06-01
Opis
05_Opis_techniczny_-_budynek_zaplecza05_Opis_techniczny.pdf (71148 B)2012-06-01
Opis
06_Rzut_fundamentow06_Rzut_fundamentow.pdf (31840 B)2012-06-01
Opis
07_Rzut_parteru07_Rzut_parteru.pdf (119520 B)2012-06-01
Opis
08_Rzut_wiezby_dachowej08_Rzut_wiezby_dachowej.pdf (52321 B)2012-06-01
Opis
09_Rzut_dachu09_Rzut_dachu.pdf (37086 B)2012-06-01
Opis
10_Przekroj_AA10_Przekroj_AA.pdf (69177 B)2012-06-01
Opis
11_Stolarka_okienna_i_drzwiowa11_Stolarka_okienna_i_drzwiowa.pdf (43824 B)2012-06-01
Opis
12_Elewacje12_Elewacje.pdf (90729 B)2012-06-01
Opis
13_Elewacje13_Elewacje.pdf (38241 B)2012-06-01
Opis
14_Lawa_fundamentowa14_Lawa_fundamentowa.pdf (42402 B)2012-06-01
Opis
15_Schemat_konstrukcyjny15_Schemat_konstrukcyjny.pdf (38652 B)2012-06-01
Opis
16_Poz_10_i_W116_Poz_10_i_W1.pdf (49440 B)2012-06-01
Opis
17_Boiska_sportowe_-_strona_glowna17_Boiska_sportowe_-_strona_glowna.pdf (26539 B)2012-06-01
Opis
18_Opis_techniczny_-_boiska_sportowe18_Opis_techniczny.pdf (48231 B)2012-06-01
Opis
19_Boisko_do_pilki_noznej19_Boisko_do_pilki_noznej.pdf (39175 B)2012-06-01
Opis
20_Boisko_do_koszykowki20_Boisko_do_koszykowki.pdf (31070 B)2012-06-01
Opis
21_Boisko_do_siatkowki21_Boisko_do_siatkowki.pdf (21681 B)2012-06-01
Opis
22_Boisko_wielofunkcyjne22_Boisko_wielofunkcyjne.pdf (30011 B)2012-06-01
Opis
23_Bramka_do_pilki_noznej23_Bramka_do_pilki_noznej.pdf (103217 B)2012-06-01
Opis
24_Kosz_do_koszykowki24_Kosz_do_koszykowki.pdf (70119 B)2012-06-01
Opis
25_Szczegol_mocowania_siatki25_Szczegol_mocowania_siatki.pdf (37261 B)2012-06-01
Opis
26_Nawierzchnia_boisk26_Nawierzchnia_boisk.pdf (68430 B)2012-06-01
Opis
27_Ogrodzenie_boisk27_Ogrodzenie_boisk.pdf (56534 B)2012-06-01
Opis
28_Schemat_bramy_i_furtki28_Schemat_bramy_i_furtki.pdf (37596 B)2012-06-01
Opis
29_Elementy_ogrodzenia29_Elementy_ogrodzenia.pdf (38331 B)2012-06-01
Opis
30_Schemat_odwodnienia_boiska_do_pilki_noznej30_Schemat_odwodnienia_boiska_do_pilki_noznej.pdf (40414 B)2012-06-01
Opis
31_Schemat_odwodnienia_boiska_wielofunkcyjnego31_Schemat_odwodnienia_boiska_wielofunkcyjnego.pdf (29735 B)2012-06-01
Opis
32_Drenaz_boisk32_Drenaz_boisk.pdf (65778 B)2012-06-01
Opis
33_Przekroj_drogi_wewn_i_chodnikow33_Przekroj_drogi_wewn_i_chodnikow.pdf (64542 B)2012-06-01
Opis
34_Schody_terenowe_-_strona_glowna34_Schody_terenowe_-_strona_glowna.pdf (27026 B)2012-06-01
Opis
36_Schody_zewnetrzne36_Schody_zewnetrzne.pdf (193619 B)2012-06-01
Opis
37_Sciana_oporowa_-_strona_glowna37_Sciana_oporowa_-_strona_glowna.pdf (27517 B)2012-06-01
Opis
38_Opis_techniczny_-_sciana_oporowa38_Opis_techniczny.pdf (29894 B)2012-06-01
Opis
39_Rzut_fundamentow_i_przekroj_sciany_oporowej39_Rzut_fundamentow_i_przekroj_sciany_oporowej.pdf (23387 B)2012-06-01
Opis
40_Przekroj_sciany_oporowej40_Przekroj_sciany_oporowej.pdf (66082 B)2012-06-01
Opis
41_Przelozenie_sieci_gazowej_-_strona_glowna41_Przelozenie_sieci_gazowej_-_strona_glowna.pdf (16508 B)2012-06-01
Opis
42_Opis_techniczny_-_przelozenie_sieci_gazowej42_Opis_techniczny.pdf (58618 B)2012-06-01
Opis
43_Przylacza_i_instalacje_wod-kan_-_strona glowna43_Przylacza_i_instalacje_wod-kan_-_strona glowna.pdf (18201 B)2012-06-01
Opis
44_Opis_techniczny_-_Przylacza_i_instalacje_wod-kan44_Opis_techniczny.pdf (53227 B)2012-06-01
Opis
45_Rzut_parteru45_Rzut_parteru.pdf (73573 B)2012-06-01
Opis
46_Profil_kanalizacji_sanitarnej46_Profil_kanalizacji_sanitarnej.pdf (59161 B)2012-06-01
Opis
47_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu47_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu.pdf (192548 B)2012-06-01
Opis
48_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu48_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu.pdf (147417 B)2012-06-01
Opis
49_Instalacja_grzewcza_i_wentylacyjna_-_strona_tytulowa49_Instalacja_grzewcza_i_wentylacyjna_-_strona_tytulowa.pdf (16187 B)2012-06-01
Opis
50_Opis_techniczny_-_Instalacja_grzewcza_i_wentylacyjna50_Opis_techniczny.pdf (31958 B)2012-06-01
Opis
51_Rzut_parteru51_Rzut_parteru.pdf (76062 B)2012-06-01
Opis
52_Opis_instalacje_elektryczne52_Opis_instalacje_elektryczne.pdf (86532 B)2012-06-01
Opis
53_Rzut_parteru53_Rzut_parteru.pdf (99970 B)2012-06-01
Opis
54_Rzut_tablicy_TE54_Rzut_tablicy_TE.pdf (65465 B)2012-06-01
Opis
55_Schemat_zasilania_tablica_TO55_Schemat_zasilania_tablica_TO.pdf (38493 B)2012-06-01
Opis
56_Obliczenia_oswietlenia56_Obliczenia_oswietlenia.pdf (160704 B)2012-06-01
Opis
57_Przedmiary_-_strona glowna57_Przedmiary_-_strona glowna.pdf (14793 B)2012-06-01
Opis
58_Przedmiar_budowlany58_Przedmiar_budowlany.pdf (71704 B)2012-06-01
Opis
59_Przedmiar_instalacji_sanitarnych59_Przedmiar_instalacji_sanitarnych.pdf (60705 B)2012-06-01
Opis
60_Przedmiar_boisk60_Przedmiar_boisk.pdf (39828 B)2012-06-01
Opis
61_Przedmiar_drog_i_ogrodzen61_Przedmiar_drog_i_ogrodzen.pdf (50242 B)2012-06-01
Opis
62_Przedmiar_instalacji_elektrycznej62_Przedmiar_instalacji_elektrycznej.pdf (47033 B)2012-06-01
Opis
63_Informacja_BIOZ63_Informacja_BIOZ.pdf (44186 B)2012-06-01
Opis
64_Specyfikacja_techniczna64_Specyfikacja_techniczna.pdf (987124 B)2012-06-01
Opis
Odpowiedzi na zapytaniaOdpowiedzi_na_zapytania_20.06.2012.doc (42496 B)2012-06-20
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_ORLIK _JROgloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_ORLIK _JR.pdf (127710 B)2012-08-06
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Odpowiedzi na zapytania (Odpowiedzi_na_zapytania_20.06.2012.doc)Cwynar Stefan2012-06-20 13:57
2Dodano załącznik 64_Specyfikacja_techniczna (64_Specyfikacja_techniczna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:07
3Dodano załącznik 63_Informacja_BIOZ (63_Informacja_BIOZ.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:07
4Dodano załącznik 62_Przedmiar_instalacji_elektrycznej (62_Przedmiar_instalacji_elektrycznej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:06
5Dodano załącznik 61_Przedmiar_drog_i_ogrodzen (61_Przedmiar_drog_i_ogrodzen.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:05
6Dodano załącznik 60_Przedmiar_boisk (60_Przedmiar_boisk.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:04
7Dodano załącznik 59_Przedmiar_instalacji_sanitarnych (59_Przedmiar_instalacji_sanitarnych.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:04
8Dodano załącznik 58_Przedmiar_budowlany (58_Przedmiar_budowlany.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:04
9Dodano załącznik 57_Przedmiary_-_strona glowna (57_Przedmiary_-_strona glowna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:03
10Dodano załącznik 56_Obliczenia_oswietlenia (56_Obliczenia_oswietlenia.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:03
11Dodano załącznik 55_Schemat_zasilania_tablica_TO (55_Schemat_zasilania_tablica_TO.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:02
12Dodano załącznik 54_Rzut_tablicy_TE (54_Rzut_tablicy_TE.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:02
13Dodano załącznik 53_Rzut_parteru (53_Rzut_parteru.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:01
14Dodano załącznik 52_Opis_instalacje_elektryczne (52_Opis_instalacje_elektryczne.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:00
15Dodano załącznik 51_Rzut_parteru (51_Rzut_parteru.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:00
16Dodano załącznik 50_Opis_techniczny_-_Instalacja_grzewcza_i_wentylacyjna (50_Opis_techniczny.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 11:00
17Dodano załącznik 48_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu (48_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:58
18Dodano załącznik 47_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu (47_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:58
19Dodano załącznik 46_Profil_kanalizacji_sanitarnej (46_Profil_kanalizacji_sanitarnej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:57
20Dodano załącznik 45_Rzut_parteru (45_Rzut_parteru.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:57
21Dodano załącznik 44_Opis_techniczny_-_Przylacza_i_instalacje_wod-kan (44_Opis_techniczny.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:57
22Dodano załącznik 43_Przylacza_i_instalacje_wod-kan_-_strona glowna (43_Przylacza_i_instalacje_wod-kan_-_strona glowna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:56
23Zmieniono załącznik 42_Opis_techniczny_-_przelozenie_sieci_gazowejCwynar Stefan2012-06-01 10:55
24Dodano załącznik 42_Opis_techniczny_-_przelozenie_gazociagu (42_Opis_techniczny.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:55
25Dodano załącznik 41_Przelozenie_sieci_gazowej_-_strona_glowna (41_Przelozenie_sieci_gazowej_-_strona_glowna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:54
26Dodano załącznik 40_Przekroj_sciany_oporowej (40_Przekroj_sciany_oporowej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:54
27Dodano załącznik 39_Rzut_fundamentow_i_przekroj_sciany_oporowej (39_Rzut_fundamentow_i_przekroj_sciany_oporowej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:53
28Dodano załącznik 38_Opis_techniczny_-_sciana_oporowa (38_Opis_techniczny.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:53
29Dodano załącznik 37_Sciana_oporowa_-_strona_glowna (37_Sciana_oporowa_-_strona_glowna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:52
30Dodano załącznik 36_Schody_zewnetrzne (36_Schody_zewnetrzne.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 10:52
31Dodano załącznik 34_Schody_terenowe_-_strona_glowna (34_Schody_terenowe_-_strona_glowna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:22
32Dodano załącznik 33_Przekroj_drogi_wewn_i_chodnikow (33_Przekroj_drogi_wewn_i_chodnikow.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:21
33Dodano załącznik 32_Drenaz_boisk (32_Drenaz_boisk.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:21
34Dodano załącznik 31_Schemat_odwodnienia_boiska_wielofunkcyjnego (31_Schemat_odwodnienia_boiska_wielofunkcyjnego.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:20
35Dodano załącznik 30_Schemat_odwodnienia_boiska_do_pilki_noznej (30_Schemat_odwodnienia_boiska_do_pilki_noznej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:20
36Dodano załącznik 29_Elementy_ogrodzenia (29_Elementy_ogrodzenia.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:19
37Usunięto załącznik: Cwynar Stefan2012-06-01 07:19
38Dodano załącznik ()Cwynar Stefan2012-06-01 07:19
39Dodano załącznik 28_Schemat_bramy_i_furtki (28_Schemat_bramy_i_furtki.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:19
40Dodano załącznik 27_Ogrodzenie_boisk (27_Ogrodzenie_boisk.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:18
41Dodano załącznik 26_Nawierzchnia_boisk (26_Nawierzchnia_boisk.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:17
42Dodano załącznik 25_Szczegol_mocowania_siatki (25_Szczegol_mocowania_siatki.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:17
43Dodano załącznik 24_Kosz_do_koszykowki (24_Kosz_do_koszykowki.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:16
44Dodano załącznik 23_Bramka_do_pilki_noznej (23_Bramka_do_pilki_noznej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:15
45Dodano załącznik 22_Boisko_wielofunkcyjne (22_Boisko_wielofunkcyjne.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:15
46Dodano załącznik 21_Boisko_do_siatkowki (21_Boisko_do_siatkowki.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:15
47Dodano załącznik 20_Boisko_do_koszykowki (20_Boisko_do_koszykowki.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:14
48Dodano załącznik 19_Boisko_do_pilki_noznej (19_Boisko_do_pilki_noznej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:14
49Zmieniono załącznik 18_Opis_techniczny_-_boiska_sportoweCwynar Stefan2012-06-01 07:14
50Dodano załącznik 18_Opis_techniczny_-_budowa_boisk (18_Opis_techniczny.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:13
51Dodano załącznik 17_Boiska_sportowe_-_strona_glowna (17_Boiska_sportowe_-_strona_glowna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:12
52Dodano załącznik 16_Poz_10_i_W1 (16_Poz_10_i_W1.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:11
53Dodano załącznik 15_Schemat_konstrukcyjny (15_Schemat_konstrukcyjny.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:10
54Dodano załącznik 14_Lawa_fundamentowa (14_Lawa_fundamentowa.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:09
55Dodano załącznik 13_Elewacje (13_Elewacje.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:07
56Dodano załącznik 12_Elewacje (12_Elewacje.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:07
57Dodano załącznik 11_Stolarka_okienna_i_drzwiowa (11_Stolarka_okienna_i_drzwiowa.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:06
58Dodano załącznik 10_Przekroj_AA (10_Przekroj_AA.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:06
59Dodano załącznik 09_Rzut_dachu (09_Rzut_dachu.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:05
60Dodano załącznik 08_Rzut_wiezby_dachowej (08_Rzut_wiezby_dachowej.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:05
61Dodano załącznik 07_Rzut_parteru (07_Rzut_parteru.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:05
62Dodano załącznik 06_Rzut_fundamentow (06_Rzut_fundamentow.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:05
63Dodano załącznik 05_Opis_techniczny_-_budynek_zaplecza (05_Opis_techniczny.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:04
64Usunięto załącznik: 06_Rzut_fundamentow Cwynar Stefan2012-06-01 07:04
65Dodano załącznik 06_Rzut_fundamentow (06_Rzut_fundamentow.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:03
66Dodano załącznik 04_Budynek_zaplecza_-_strona_glowna (04_Budynek_zaplecza_-_strona_glowna.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 07:02
67Dodano załącznik 03_Projekt_zagospodarowania_terenu (03_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 06:59
68Dodano załącznik Opis do zagospodarowania terenu (02_Opis_do_zagospodarowania_terenu.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 06:49
69Dodano załącznik Projekt - strona tytułowa (01_Strona_tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2012-06-01 06:45
70Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ.doc)Cwynar Stefan2012-05-31 15:47
71Dodano załącznik Ogloszenie_o_zamowieniu (Ogloszenie_o_zamowieniu.doc)Cwynar Stefan2012-05-31 15:46
72Dodano osobę: Cwynar StefanCwynar Stefan2012-05-31 15:44
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «