Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Przetarg na: Wykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Cwynar StefanInspektor
Ogloszenie_o_zamowieniuOgloszenie_o_zamowieniu.doc (53248 B)2012-05-31
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ.doc (337920 B)2012-05-31
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Projekt - strona tytułowa01_Strona_tytulowa.pdf (25791 B)2012-06-01
Opis
Opis do zagospodarowania terenu02_Opis_do_zagospodarowania_terenu.pdf (42860 B)2012-06-01
Opis
03_Projekt_zagospodarowania_terenu03_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf (914125 B)2012-06-01
Opis
04_Budynek_zaplecza_-_strona_glowna04_Budynek_zaplecza_-_strona_glowna.pdf (26618 B)2012-06-01
Opis
05_Opis_techniczny_-_budynek_zaplecza05_Opis_techniczny.pdf (71148 B)2012-06-01
Opis
06_Rzut_fundamentow06_Rzut_fundamentow.pdf (31840 B)2012-06-01
Opis
07_Rzut_parteru07_Rzut_parteru.pdf (119520 B)2012-06-01
Opis
08_Rzut_wiezby_dachowej08_Rzut_wiezby_dachowej.pdf (52321 B)2012-06-01
Opis
09_Rzut_dachu09_Rzut_dachu.pdf (37086 B)2012-06-01
Opis
10_Przekroj_AA10_Przekroj_AA.pdf (69177 B)2012-06-01
Opis
11_Stolarka_okienna_i_drzwiowa11_Stolarka_okienna_i_drzwiowa.pdf (43824 B)2012-06-01
Opis
12_Elewacje12_Elewacje.pdf (90729 B)2012-06-01
Opis
13_Elewacje13_Elewacje.pdf (38241 B)2012-06-01
Opis
14_Lawa_fundamentowa14_Lawa_fundamentowa.pdf (42402 B)2012-06-01
Opis
15_Schemat_konstrukcyjny15_Schemat_konstrukcyjny.pdf (38652 B)2012-06-01
Opis
16_Poz_10_i_W116_Poz_10_i_W1.pdf (49440 B)2012-06-01
Opis
17_Boiska_sportowe_-_strona_glowna17_Boiska_sportowe_-_strona_glowna.pdf (26539 B)2012-06-01
Opis
18_Opis_techniczny_-_boiska_sportowe18_Opis_techniczny.pdf (48231 B)2012-06-01
Opis
19_Boisko_do_pilki_noznej19_Boisko_do_pilki_noznej.pdf (39175 B)2012-06-01
Opis
20_Boisko_do_koszykowki20_Boisko_do_koszykowki.pdf (31070 B)2012-06-01
Opis
21_Boisko_do_siatkowki21_Boisko_do_siatkowki.pdf (21681 B)2012-06-01
Opis
22_Boisko_wielofunkcyjne22_Boisko_wielofunkcyjne.pdf (30011 B)2012-06-01
Opis
23_Bramka_do_pilki_noznej23_Bramka_do_pilki_noznej.pdf (103217 B)2012-06-01
Opis
24_Kosz_do_koszykowki24_Kosz_do_koszykowki.pdf (70119 B)2012-06-01
Opis
25_Szczegol_mocowania_siatki25_Szczegol_mocowania_siatki.pdf (37261 B)2012-06-01
Opis
26_Nawierzchnia_boisk26_Nawierzchnia_boisk.pdf (68430 B)2012-06-01
Opis
27_Ogrodzenie_boisk27_Ogrodzenie_boisk.pdf (56534 B)2012-06-01
Opis
28_Schemat_bramy_i_furtki28_Schemat_bramy_i_furtki.pdf (37596 B)2012-06-01
Opis
29_Elementy_ogrodzenia29_Elementy_ogrodzenia.pdf (38331 B)2012-06-01
Opis
30_Schemat_odwodnienia_boiska_do_pilki_noznej30_Schemat_odwodnienia_boiska_do_pilki_noznej.pdf (40414 B)2012-06-01
Opis
31_Schemat_odwodnienia_boiska_wielofunkcyjnego31_Schemat_odwodnienia_boiska_wielofunkcyjnego.pdf (29735 B)2012-06-01
Opis
32_Drenaz_boisk32_Drenaz_boisk.pdf (65778 B)2012-06-01
Opis
33_Przekroj_drogi_wewn_i_chodnikow33_Przekroj_drogi_wewn_i_chodnikow.pdf (64542 B)2012-06-01
Opis
34_Schody_terenowe_-_strona_glowna34_Schody_terenowe_-_strona_glowna.pdf (27026 B)2012-06-01
Opis
36_Schody_zewnetrzne36_Schody_zewnetrzne.pdf (193619 B)2012-06-01
Opis
37_Sciana_oporowa_-_strona_glowna37_Sciana_oporowa_-_strona_glowna.pdf (27517 B)2012-06-01
Opis
38_Opis_techniczny_-_sciana_oporowa38_Opis_techniczny.pdf (29894 B)2012-06-01
Opis
39_Rzut_fundamentow_i_przekroj_sciany_oporowej39_Rzut_fundamentow_i_przekroj_sciany_oporowej.pdf (23387 B)2012-06-01
Opis
40_Przekroj_sciany_oporowej40_Przekroj_sciany_oporowej.pdf (66082 B)2012-06-01
Opis
41_Przelozenie_sieci_gazowej_-_strona_glowna41_Przelozenie_sieci_gazowej_-_strona_glowna.pdf (16508 B)2012-06-01
Opis
42_Opis_techniczny_-_przelozenie_sieci_gazowej42_Opis_techniczny.pdf (58618 B)2012-06-01
Opis
43_Przylacza_i_instalacje_wod-kan_-_strona glowna43_Przylacza_i_instalacje_wod-kan_-_strona glowna.pdf (18201 B)2012-06-01
Opis
44_Opis_techniczny_-_Przylacza_i_instalacje_wod-kan44_Opis_techniczny.pdf (53227 B)2012-06-01
Opis
45_Rzut_parteru45_Rzut_parteru.pdf (73573 B)2012-06-01
Opis
46_Profil_kanalizacji_sanitarnej46_Profil_kanalizacji_sanitarnej.pdf (59161 B)2012-06-01
Opis
47_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu47_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu.pdf (192548 B)2012-06-01
Opis
48_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu48_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu.pdf (147417 B)2012-06-01
Opis
49_Instalacja_grzewcza_i_wentylacyjna_-_strona_tytulowa49_Instalacja_grzewcza_i_wentylacyjna_-_strona_tytulowa.pdf (16187 B)2012-06-01
Opis
50_Opis_techniczny_-_Instalacja_grzewcza_i_wentylacyjna50_Opis_techniczny.pdf (31958 B)2012-06-01
Opis
51_Rzut_parteru51_Rzut_parteru.pdf (76062 B)2012-06-01
Opis
52_Opis_instalacje_elektryczne52_Opis_instalacje_elektryczne.pdf (86532 B)2012-06-01
Opis
53_Rzut_parteru53_Rzut_parteru.pdf (99970 B)2012-06-01
Opis
54_Rzut_tablicy_TE54_Rzut_tablicy_TE.pdf (65465 B)2012-06-01
Opis
55_Schemat_zasilania_tablica_TO55_Schemat_zasilania_tablica_TO.pdf (38493 B)2012-06-01
Opis
56_Obliczenia_oswietlenia56_Obliczenia_oswietlenia.pdf (160704 B)2012-06-01
Opis
57_Przedmiary_-_strona glowna57_Przedmiary_-_strona glowna.pdf (14793 B)2012-06-01
Opis
58_Przedmiar_budowlany58_Przedmiar_budowlany.pdf (71704 B)2012-06-01
Opis
59_Przedmiar_instalacji_sanitarnych59_Przedmiar_instalacji_sanitarnych.pdf (60705 B)2012-06-01
Opis
60_Przedmiar_boisk60_Przedmiar_boisk.pdf (39828 B)2012-06-01
Opis
61_Przedmiar_drog_i_ogrodzen61_Przedmiar_drog_i_ogrodzen.pdf (50242 B)2012-06-01
Opis
62_Przedmiar_instalacji_elektrycznej62_Przedmiar_instalacji_elektrycznej.pdf (47033 B)2012-06-01
Opis
63_Informacja_BIOZ63_Informacja_BIOZ.pdf (44186 B)2012-06-01
Opis
64_Specyfikacja_techniczna64_Specyfikacja_techniczna.pdf (987124 B)2012-06-01
Opis
Odpowiedzi na zapytaniaOdpowiedzi_na_zapytania_20.06.2012.doc (42496 B)2012-06-20
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_ORLIK _JROgloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_ORLIK _JR.pdf (127710 B)2012-08-06
OpisWykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «