Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Przetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Błaż RenataInspektor
Ogloszenie_o_zamowieniuOgloszenie_o_zamowieniu.doc (53248 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
SIWZSIWZ.doc (337920 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Oswiadczenie02_Oswiadczenie.pdf (25271 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012

Opis_do_zagospodarowania_terenu04_Opis_do_zagospodarowania_terenu.pdf (42661 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Projekt_zagospodarowania_terenu05_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf (283587 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Budynek_zaplecza_-_strona_tytulowa06_Budynek_zaplecza_-_strona_tytulowa.pdf (25897 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Opis_techniczny07_Opis_techniczny.pdf (63519 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Schemat_posadowienia_podwalin08_Schemat_posadowienia_podwalin.pdf (66410 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Schemat_paneli_podlogowych.09_Schemat_paneli_podlogowych.pdf (67171 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Rzut_budynku.10_Rzut_budynku.pdf (280958 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Schemat_paneli_stropowo-dachowych11_Schemat_paneli_stropowo-dachowych.pdf (47631 B)2012-05-02
Opisprzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Rzut_dachu12_Rzut_dachu.pdf (55926 B)2012-05-02
Opisetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Przekroj_podluzny13_Przekroj_podluzny.pdf (129530 B)2012-05-02
OpisPrzetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Elewacje14_Elewacje.pdf (70123 B)2012-05-02
Opis
Schemat_podjazdu15_Schemat_podjazdu.pdf (35919 B)2012-05-02
Opis
Przekroj_poprzeczny_podjazdu16_Przekroj_poprzeczny_podjazdu.pdf (40927 B)2012-05-02
Opis
Elementy17_Elementy.pdf (359789 B)2012-05-02
Opis
Opis_techniczny_ boiska19_Opis_techniczny.pdf (47235 B)2012-05-02
Opis
Boisko_do_pilki_noznej20_Boisko_do_pilki_noznej.pdf (38811 B)2012-05-02
Opis
Boisko_do_koszykowki21_Boisko_do_koszykowki.pdf (30629 B)2012-05-02
Opis
Boisko_do_siatkowki22_Boisko_do_siatkowki.pdf (21237 B)2012-05-02
Opis
Rzut_boisk_wielofunkcyjnych23_Rzut_boisk_wielofunkcyjnych.pdf (29580 B)2012-05-02
Opis
Bramka_do_pilkinoznej24_Bramka_do_pilkinoznej.pdf (102588 B)2012-05-02
Opis
Kosz_do_koszykowki25_Kosz_do_koszykowki.pdf (69673 B)2012-05-02
Opis
Szczegol_mocowania_siatki26_Szczegol_mocowania_siatki.pdf (36561 B)2012-05-02
Opis
Nawierzchnie_boisk27_Nawierzchnie_boisk.pdf (76167 B)2012-05-02
Opis
Ogrodzenie_boisk28_Ogrodzenie_boisk.pdf (53743 B)2012-05-02
Opis
Schemat_bramy_i_furtki29_Schemat_bramy_i_furtki.pdf (34626 B)2012-05-02
Opis
Przekroj_drogi_wewnetrznej30_Przekroj_drogi_wewnetrznej.pdf (53172 B)2012-05-02
Opis
Schemat_odwodnienia_trawiaste31_Schemat_odwodnienia_trawiaste.pdf (40000 B)2012-05-02
Opis
Schemat_odwodnienia_wielofunkcyjne32_Schemat_odwodnienia_wielofunkcyjne.pdf (29001 B)2012-05-02
Opis
Drenaz_boisk33_Drenaz_boisk.pdf (42967 B)2012-05-02
Opis
Opis_techniczny_schody35_Opis_techniczny.pdf (27771 B)2012-05-02
Opis
Schody_zewnetrzne36_Schody_zewnetrzne.pdf (193619 B)2012-05-02
Opis
Opis_techniczny_zjazd38_Opis_techniczny.pdf (29894 B)2012-05-02
Opis
Plan_sytuacyjny_zjazd39_Plan_sytuacyjny.pdf (79970 B)2012-05-02
Opis
Przekroj_1_zjazd40_Przekroj_1.pdf (88696 B)2012-05-02
Opis
Przekroj_2_zjazd41_Przekroj_2.pdf (117586 B)2012-05-02
Opis
Opis_techniczny_przylacz43_Opis_techniczny.pdf (51525 B)2012-05-02
Opis
Profil_kanalizacji_sanitarnej44_Profil_kanalizacji_sanitarnej.pdf (43560 B)2012-05-02
Opis
Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu145_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu1.pdf (98052 B)2012-05-02
Opis
Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu246_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu2.pdf (62496 B)2012-05-02
Opis
Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu347_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu3.pdf (75009 B)2012-05-02
Opis
Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu448_Profil_kanalizacji_deszczowej_i_drenazu4.pdf (52700 B)2012-05-02
Opis
Wylot49_Wylot.pdf (47261 B)2012-05-02
Opis
Studnia_wodomierzowa50_Studnia_wodomierzowa.pdf (47612 B)2012-05-02
Opis
Profil_przylacza_wody51_Profil_przylacza_wody.pdf (51625 B)2012-05-02
Opis
Opis_techniczny_inst_wew53_Opis_techniczny.pdf (75554 B)2012-05-02
Opis
Rzut_instalacji_wod-kan54_Rzut_instalacji_wod-kan.pdf (225500 B)2012-05-02
Opis
Rzut_instalacji_grzewczej_i_wentylacyjnej55_Rzut_instalacji_grzewczej_i_wentylacyjnej.pdf (163226 B)2012-05-02
Opis
Opis_techniczny_inst_elektr57_Opis_techniczny.pdf (44411 B)2012-05-02
Opis
Rzut_inst_elektr59_Rzut.pdf (296386 B)2012-05-02
Opis
Schemat_tablicy60_Schemat_tablicy.pdf (30483 B)2012-05-02
Opis
Informacja_BIOZ61_Informacja_BIOZ.pdf (42527 B)2012-05-02
Opis
Specyfikacja_techniczna62_Specyfikacja_techniczna.pdf (698723 B)2012-05-02
Opis
Pawilon_przedmiar64_Pawilon_przedmiar.pdf (46732 B)2012-05-02
Opis
Boiska_przedmiar65_Boiska_przedmiar.pdf (39510 B)2012-05-02
Opis
Drogi_i_ogrodzenie_przedmiar66_Drogi_i_ogrodzenie_przedmiar.pdf (51442 B)2012-05-02
Opis
Instalacje_sanitarne_przedmiar67_Instalacje_sanitarne_przedmiar.pdf (56669 B)2012-05-02
Opis
Instalacje_elektryczne_przedmiar68_Instalacje_elektryczne_przedmiar.pdf (39675 B)2012-05-02
Opis
Odpowiedzi na zapytania 15.05.2012Odpowiedzi_na_zapytania.doc (54272 B)2012-05-15
OpisWYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Sprostowanie do przetargu 15.05.2012Sprostowanie_do_przetargu.doc (23040 B)2012-05-15
OpisWYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Odpowiedż na zapytanie 16.05.2012Odpowiedzi_na_zapytania16.05.2012.doc (29696 B)2012-05-16
OpisWYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Odpowiedż na zapytania 18.05.2012Odpowiedzi_na_zapytania18.05.2012.doc (30208 B)2012-05-18
OpisWYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszejOgloszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc (34304 B)2012-05-25
OpisWYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «