Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Przetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Leń SebastianMłodszy referent
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymOgloszenie_o_zamowieniu_Insp_Nadz.pdf (72092 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
SIWZSIWZ_Inspektor_Nadz.pdf (110007 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."

Załączniki nr 1 do 7Zal_1-7_ do_ SIWZ_Insp_Nadz.pdf (115565 B)2012-02-02
OpisZałaczniki do SIWZ dot przetargu nieograniczonego "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Załącznik nr 8 Przedmiar robót konstrukcyjno budowlanych.JASIENICA_ PRZEDM_rob_buowl.pdf (100670 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Załącznik 8b Przedmiar robót elektrycznychJasienica_Przedmiar_INSTAL_ELEKTR.pdf (4301961 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Załącznik nr 8a Przedmiar robót sanitarnych i gazociągowych.Jasienica_Przedmiar_ instalacje_ sanit_gazociagowe.pdf (1991733 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."

Załączniki 9a-9f są dostępne do pobrania pod adresem: download.jasienica.bip.krosoft.pl2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Załączniki 9a-9f są dostępne do pobrania pod adresem: download.jasienica.bip.krosoft.pl ()Cwynar Stefan2012-02-02 14:58
2Usunięto Cwynar Stefan2012-02-02 10:43
3Usunięto załącznik: Załącznik 8a Przedmiar robót sanitarnych i gazociągowych Cwynar Stefan2012-02-02 10:42
4Dodano załącznik Załącznik 8b Przedmiar robót elektrycznych (Jasienica_Przedmiar_INSTAL_ELEKTR.pdf)Cwynar Stefan2012-02-02 10:41
5Dodano załącznik Załącznik 8a Przedmiar robót sanitarnych i gazociągowych (Jasienica_Przedmiar_INSTAL_ELEKTR.pdf)Cwynar Stefan2012-02-02 10:39
6Dodano załącznik Załącznik nr 8 Przedmiar robót konstrukcyjno budowlanych. (JASIENICA_ PRZEDM_rob_buowl.pdf)Cwynar Stefan2012-02-02 10:17
7Dodano załącznik Załączniki nr 1 do 7 (Zal_1-7_ do_ SIWZ_Insp_Nadz.pdf)Cwynar Stefan2012-02-02 10:14
8Dodano załącznik SIWZ (SIWZ_Inspektor_Nadz.pdf)Cwynar Stefan2012-02-02 10:13
9Dodano załącznik Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Ogloszenie_o_zamowieniu_Insp_Nadz.pdf)Cwynar Stefan2012-02-02 10:12
10Dodano osobę: Leń SebastianCwynar Stefan2012-02-02 10:11
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «