Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Przetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Leń SebastianMłodszy referent
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymOgloszenie_o_zamowieniu_Insp_Nadz.pdf (72092 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
SIWZSIWZ_Inspektor_Nadz.pdf (110007 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."

Załączniki nr 1 do 7Zal_1-7_ do_ SIWZ_Insp_Nadz.pdf (115565 B)2012-02-02
OpisZałaczniki do SIWZ dot przetargu nieograniczonego "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Załącznik nr 8 Przedmiar robót konstrukcyjno budowlanych.JASIENICA_ PRZEDM_rob_buowl.pdf (100670 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Załącznik 8b Przedmiar robót elektrycznychJasienica_Przedmiar_INSTAL_ELEKTR.pdf (4301961 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
Załącznik nr 8a Przedmiar robót sanitarnych i gazociągowych.Jasienica_Przedmiar_ instalacje_ sanit_gazociagowe.pdf (1991733 B)2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."

Załączniki 9a-9f są dostępne do pobrania pod adresem: download.jasienica.bip.krosoft.pl2012-02-02
OpisPrzetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «