Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymogloszenie o przteragu.doc (91136 B)2011-08-26
OpisWYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica
SIWZ SIWZ_IV_edycja_obowiazujacy Orlik Jasienica Rosielna.doc (343040 B)2011-08-26
Opis
01 Strona ogolna01 Strona ogolna.pdf (25883 B)2011-08-26
Opis
Oswiadczenie02 Oswiadczenie.pdf (25226 B)2011-08-26
Opis
03 Opis do zagospodarowania dzialki03 Opis do zagospodarowania dzialki.pdf (43361 B)2011-08-26
Opis
04 Projekt zagospodarowania terenu.04 Projekt zagospodarowania terenu.pdf (729211 B)2011-08-26
Opis
05 Budynek zaplecza - strona tytulowa05 Budynek zaplecza - strona tytulowa.pdf (26411 B)2011-08-26
Opis
06 Opis do budynku zaplecza06 Opis do budynku zaplecza.pdf (70887 B)2011-08-26
Opis
07 Rzut fundamentow07 Rzut fundamentow.pdf (33194 B)2011-08-26
Opis
08 Rzut parteru08 Rzut parteru.pdf (123429 B)2011-08-26
Opis
09 Rzut wiezby dachowej09 Rzut wiezby dachowej.pdf (55227 B)2011-08-26
Opis
10 Rzut dachu10 Rzut dachu.pdf (39855 B)2011-08-26
Opis
11 Przekroj AA11 Przekroj AA.pdf (70313 B)2011-08-26
Opis
12 Elewacje podluzne.12 Elewacje podluzne.pdf (90558 B)2011-08-26
Opis
13 Elewacje poprzeczne13 Elewacje poprzeczne.pdf (38094 B)2011-08-26
Opis
\14 Stolarka14 Stolarka.pdf (46501 B)2011-08-26
Opis
15 Lawy fundamentowe15 Lawy fundamentowe.pdf (44769 B)2011-08-26
Opis
16 Rzut konstrukcyjny16 Rzut konstrukcyjny.pdf (37344 B)2011-08-26
Opis
16A Poz 10 i W116A Poz 10 i W1.pdf (51058 B)2011-08-26
Opis
17 Boiska - strona tytulowa17 Boiska - strona tytulowa.pdf (26431 B)2011-08-26
Opis
18 Opis do boisk.18 Opis do boisk.pdf (47974 B)2011-08-26
Opis
19 Boisko do pilki noznej19 Boisko do pilki noznej.pdf (39089 B)2011-08-26
Opis
20 Boisko do koszykowki20 Boisko do koszykowki.pdf (30966 B)2011-08-26
Opis
21 Boisko do siatkowki21 Boisko do siatkowki.pdf (21635 B)2011-08-26
Opis
22 Boisko wielofunkcyjne22 Boisko wielofunkcyjne.pdf (29988 B)2011-08-26
Opis
23 Bramka do pilki noznej.23 Bramka do pilki noznej.pdf (102909 B)2011-08-26
Opis
24 Kosz do koszykowki24 Kosz do koszykowki.pdf (70274 B)2011-08-26
Opis
25 Mocowanie siatki25 Mocowanie siatki.pdf (37111 B)2011-08-26
Opis
26 Warstwy nawierzchni.26 Warstwy nawierzchni.pdf (68374 B)2011-08-26
Opis
27 Ogrodzenie boisk27 Ogrodzenie boisk.pdf (56292 B)2011-08-26
Opis
28 Schemat bramy i furtki.28 Schemat bramy i furtki.pdf (37274 B)2011-08-26
Opis
29 Elementy ogrodzenia29 Elementy ogrodzenia.pdf (38323 B)2011-08-26
Opis
30 Odwodnienie boiska do pilki noznej30 Odwodnienie boiska do pilki noznej.pdf (40291 B)2011-08-26
Opis
31 Schemat odwodnienia boiska wielofunkcyjnego.31 Schemat odwodnienia boiska wielofunkcyjnego.pdf (29715 B)2011-08-26
Opis
32 Drenaz boisk32 Drenaz boisk.pdf (65723 B)2011-08-26
Opis
33 Droga wewnetrzna33 Droga wewnetrzna.pdf (64585 B)2011-08-26
Opis
34 Sciana oporowa - strona tytulowa34 Sciana oporowa - strona tytulowa.pdf (27666 B)2011-08-26
Opis
34-37 Sciana oporowa\35 Opis do sciany oporowej35 Opis do sciany oporowej.pdf (30755 B)2011-08-26
Opis
36 Rzut i przekroj sciany36 Rzut i przekroj sciany.pdf (23331 B)2011-08-26
Opis
37 Przekroj BB37 Przekroj BB.pdf (57484 B)2011-08-26
Opis
38 Przylacz - strona tytulowa38 Przylacz - strona tytulowa.pdf (16610 B)2011-08-26
Opis
39 Opis do przylaczy39 Opis do przylaczy.pdf (50484 B)2011-08-26
Opis
38-43 Przylacza kanalizacji i wody\40 Profil kanalizacji sanitarnej40 Profil kanalizacji sanitarnej.pdf (61616 B)2011-08-26
Opis
41 Profil kanalizacji deszczowej41 Profil kanalizacji deszczowej.pdf (185072 B)2011-08-26
Opis
\42 Profil kanalizacji deszczowej42 Profil kanalizacji deszczowej.pdf (122190 B)2011-08-26
Opis
43 Studnia wodomierzowa43 Studnia wodomierzowa.pdf (47771 B)2011-08-26
Opis
44 Instalacje wod-kan - opis techniczny44 Instalacje wod-kan - opis techniczny.pdf (35050 B)2011-08-26
Opis
45 Instalacje wod-kan - rzut45 Instalacje wod-kan - rzut.pdf (76149 B)2011-08-26
Opis
46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny.pdf (36935 B)2011-08-26
Opis
47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut.pdf (84182 B)2011-08-26
Opis
48 Opis instalacje elektryczne48 Opis instalacje elektryczne.pdf (86533 B)2011-08-26
Opis
49 Rzut parteru49 Rzut parteru.pdf (98674 B)2011-08-26
Opis
50 Rzut tablicy TE.50 Rzut tablicy TE.pdf (65465 B)2011-08-26
Opis
51 Schemat zasilania tablica TO51 Schemat zasilania tablica TO.pdf (38493 B)2011-08-26
Opis
51A Obliczenia oswietlenia.51A Obliczenia oswietlenia.pdf (160704 B)2011-08-26
Opis
52 Informacja BIOZ52 Informacja BIOZ.pdf (44174 B)2011-08-26
Opis
53 Specyfikacja techniczna53 Specyfikacja techniczna.pdf (987188 B)2011-08-26
Opis
54 Przedmiary robot - strona tytulowa54 Przedmiary robot - strona tytulowa.pdf (14745 B)2011-08-26
Opis
55 Budowlany55 Budowlany.pdf (71717 B)2011-08-26
Opis
56 Boiska56 Boiska.pdf (39873 B)2011-08-26
Opis
57 Instalacje sanitarne57 Instalacje sanitarne.pdf (59374 B)2011-08-26
Opis
58 Instal elektr58 Instal elektr.pdf (41559 B)2011-08-26
Opis
59 Drogi i ogrodzenie59 Drogi i ogrodzenie.pdf (45431 B)2011-08-26
Opis
Malinowska AlinaKierownik Referatu


Rejestr zmian
1Dodano osobę: Malinowska AlinaCwynar Stefan2011-08-26 12:44
2Dodano załącznik 59 Drogi i ogrodzenie (59 Drogi i ogrodzenie.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:43
3Dodano załącznik 58 Instal elektr (58 Instal elektr.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:42
4Dodano załącznik 57 Instalacje sanitarne (57 Instalacje sanitarne.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:41
5Usunięto załącznik: Cwynar Stefan2011-08-26 12:41
6Dodano załącznik (57 Instalacje sanitarne.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:41
7Dodano załącznik 56 Boiska (56 Boiska.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:39
8Dodano załącznik 55 Budowlany (55 Budowlany.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:39
9Dodano załącznik 54 Przedmiary robot - strona tytulowa (54 Przedmiary robot - strona tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:38
10Dodano załącznik 53 Specyfikacja techniczna (53 Specyfikacja techniczna.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:37
11Dodano załącznik 52 Informacja BIOZ (52 Informacja BIOZ.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:36
12Dodano załącznik 51A Obliczenia oswietlenia. (51A Obliczenia oswietlenia.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:36
13Dodano załącznik 51 Schemat zasilania tablica TO (51 Schemat zasilania tablica TO.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:35
14Dodano załącznik 50 Rzut tablicy TE. (50 Rzut tablicy TE.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:34
15Usunięto załącznik: 49 Rzut parteru. Cwynar Stefan2011-08-26 12:34
16Dodano załącznik 49 Rzut parteru. (49 Rzut parteru.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:34
17Dodano załącznik 49 Rzut parteru (49 Rzut parteru.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:33
18Dodano załącznik 48 Opis instalacje elektryczne (48 Opis instalacje elektryczne.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:33
19Usunięto załącznik: 47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut Cwynar Stefan2011-08-26 12:32
20Dodano załącznik 47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut (47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:32
21Dodano załącznik 47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut (47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:31
22Usunięto załącznik: Cwynar Stefan2011-08-26 12:28
23Dodano załącznik (46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:28
24Dodano załącznik 45 Instalacje wod-kan - rzut (45 Instalacje wod-kan - rzut.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:27
25Dodano załącznik 44 Instalacje wod-kan - opis techniczny (44 Instalacje wod-kan - opis techniczny.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:27
26Dodano załącznik 43 Studnia wodomierzowa (43 Studnia wodomierzowa.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:26
27Dodano załącznik \42 Profil kanalizacji deszczowej (42 Profil kanalizacji deszczowej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:25
28Dodano załącznik 41 Profil kanalizacji deszczowej (41 Profil kanalizacji deszczowej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:25
29Dodano załącznik 38-43 Przylacza kanalizacji i wody\40 Profil kanalizacji sanitarnej (40 Profil kanalizacji sanitarnej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:24
30Dodano załącznik 39 Opis do przylaczy (39 Opis do przylaczy.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:23
31Dodano załącznik 38 Przylacz - strona tytulowa (38 Przylacz - strona tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:23
32Dodano załącznik 37 Przekroj BB (37 Przekroj BB.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:22
33Dodano załącznik 36 Rzut i przekroj sciany (36 Rzut i przekroj sciany.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:21
34Dodano załącznik 34-37 Sciana oporowa\35 Opis do sciany oporowej (35 Opis do sciany oporowej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:20
35Dodano załącznik 34 Sciana oporowa - strona tytulowa (34 Sciana oporowa - strona tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:20
36Dodano załącznik 33 Droga wewnetrzna (33 Droga wewnetrzna.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:18
37Dodano załącznik 32 Drenaz boisk (32 Drenaz boisk.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:18
38Dodano załącznik 31 Schemat odwodnienia boiska wielofunkcyjnego. (31 Schemat odwodnienia boiska wielofunkcyjnego.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:17
39Dodano załącznik 30 Odwodnienie boiska do pilki noznej (30 Odwodnienie boiska do pilki noznej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:16
40Dodano załącznik 29 Elementy ogrodzenia (29 Elementy ogrodzenia.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:16
41Dodano załącznik 28 Schemat bramy i furtki. (28 Schemat bramy i furtki.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:15
42Dodano załącznik 27 Ogrodzenie boisk (27 Ogrodzenie boisk.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:14
43Dodano załącznik 26 Warstwy nawierzchni. (26 Warstwy nawierzchni.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:14
44Dodano załącznik 25 Mocowanie siatki (25 Mocowanie siatki.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:13
45Dodano załącznik 24 Kosz do koszykowki (24 Kosz do koszykowki.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:13
46Dodano załącznik 23 Bramka do pilki noznej. (23 Bramka do pilki noznej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:12
47Dodano załącznik 22 Boisko wielofunkcyjne (22 Boisko wielofunkcyjne.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:12
48Dodano załącznik 21 Boisko do siatkowki (21 Boisko do siatkowki.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:10
49Dodano załącznik 20 Boisko do koszykowki (20 Boisko do koszykowki.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:10
50Dodano załącznik 19 Boisko do pilki noznej (19 Boisko do pilki noznej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:09
51Dodano załącznik 18 Opis do boisk. (18 Opis do boisk.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:09
52Dodano załącznik 17 Boiska - strona tytulowa (17 Boiska - strona tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:08
53Dodano załącznik 16A Poz 10 i W1 (16A Poz 10 i W1.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:08
54Dodano załącznik 16 Rzut konstrukcyjny (16 Rzut konstrukcyjny.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:07
55Dodano załącznik 15 Lawy fundamentowe (15 Lawy fundamentowe.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:07
56Dodano załącznik \14 Stolarka (14 Stolarka.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:06
57Dodano załącznik 13 Elewacje poprzeczne (13 Elewacje poprzeczne.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:06
58Dodano załącznik 12 Elewacje podluzne. (12 Elewacje podluzne.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:06
59Dodano załącznik 11 Przekroj AA (11 Przekroj AA.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:05
60Dodano załącznik 10 Rzut dachu (10 Rzut dachu.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:05
61Dodano załącznik 09 Rzut wiezby dachowej (09 Rzut wiezby dachowej.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:04
62Dodano załącznik 08 Rzut parteru (08 Rzut parteru.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:04
63Dodano załącznik 07 Rzut fundamentow (07 Rzut fundamentow.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:03
64Dodano załącznik 06 Opis do budynku zaplecza (06 Opis do budynku zaplecza.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:03
65Dodano załącznik 05 Budynek zaplecza - strona tytulowa (05 Budynek zaplecza - strona tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:03
66Dodano załącznik 04 Projekt zagospodarowania terenu. (04 Projekt zagospodarowania terenu.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:02
67Dodano załącznik 03 Opis do zagospodarowania dzialki (03 Opis do zagospodarowania dzialki.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:02
68Dodano załącznik Oswiadczenie (02 Oswiadczenie.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:01
69Dodano załącznik 01 Strona ogolna (01 Strona ogolna.pdf)Cwynar Stefan2011-08-26 12:01
70Dodano załącznik SIWZ (SIWZ_IV_edycja_obowiazujacy Orlik Jasienica Rosielna.doc)Cwynar Stefan2011-08-26 11:46
71Dodano załącznik Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (ogloszenie o przteragu.doc)Cwynar Stefan2011-08-26 11:45
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «