Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymogloszenie o przteragu.doc (91136 B)2011-08-26
OpisWYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica
SIWZ SIWZ_IV_edycja_obowiazujacy Orlik Jasienica Rosielna.doc (343040 B)2011-08-26
Opis
01 Strona ogolna01 Strona ogolna.pdf (25883 B)2011-08-26
Opis
Oswiadczenie02 Oswiadczenie.pdf (25226 B)2011-08-26
Opis
03 Opis do zagospodarowania dzialki03 Opis do zagospodarowania dzialki.pdf (43361 B)2011-08-26
Opis
04 Projekt zagospodarowania terenu.04 Projekt zagospodarowania terenu.pdf (729211 B)2011-08-26
Opis
05 Budynek zaplecza - strona tytulowa05 Budynek zaplecza - strona tytulowa.pdf (26411 B)2011-08-26
Opis
06 Opis do budynku zaplecza06 Opis do budynku zaplecza.pdf (70887 B)2011-08-26
Opis
07 Rzut fundamentow07 Rzut fundamentow.pdf (33194 B)2011-08-26
Opis
08 Rzut parteru08 Rzut parteru.pdf (123429 B)2011-08-26
Opis
09 Rzut wiezby dachowej09 Rzut wiezby dachowej.pdf (55227 B)2011-08-26
Opis
10 Rzut dachu10 Rzut dachu.pdf (39855 B)2011-08-26
Opis
11 Przekroj AA11 Przekroj AA.pdf (70313 B)2011-08-26
Opis
12 Elewacje podluzne.12 Elewacje podluzne.pdf (90558 B)2011-08-26
Opis
13 Elewacje poprzeczne13 Elewacje poprzeczne.pdf (38094 B)2011-08-26
Opis
\14 Stolarka14 Stolarka.pdf (46501 B)2011-08-26
Opis
15 Lawy fundamentowe15 Lawy fundamentowe.pdf (44769 B)2011-08-26
Opis
16 Rzut konstrukcyjny16 Rzut konstrukcyjny.pdf (37344 B)2011-08-26
Opis
16A Poz 10 i W116A Poz 10 i W1.pdf (51058 B)2011-08-26
Opis
17 Boiska - strona tytulowa17 Boiska - strona tytulowa.pdf (26431 B)2011-08-26
Opis
18 Opis do boisk.18 Opis do boisk.pdf (47974 B)2011-08-26
Opis
19 Boisko do pilki noznej19 Boisko do pilki noznej.pdf (39089 B)2011-08-26
Opis
20 Boisko do koszykowki20 Boisko do koszykowki.pdf (30966 B)2011-08-26
Opis
21 Boisko do siatkowki21 Boisko do siatkowki.pdf (21635 B)2011-08-26
Opis
22 Boisko wielofunkcyjne22 Boisko wielofunkcyjne.pdf (29988 B)2011-08-26
Opis
23 Bramka do pilki noznej.23 Bramka do pilki noznej.pdf (102909 B)2011-08-26
Opis
24 Kosz do koszykowki24 Kosz do koszykowki.pdf (70274 B)2011-08-26
Opis
25 Mocowanie siatki25 Mocowanie siatki.pdf (37111 B)2011-08-26
Opis
26 Warstwy nawierzchni.26 Warstwy nawierzchni.pdf (68374 B)2011-08-26
Opis
27 Ogrodzenie boisk27 Ogrodzenie boisk.pdf (56292 B)2011-08-26
Opis
28 Schemat bramy i furtki.28 Schemat bramy i furtki.pdf (37274 B)2011-08-26
Opis
29 Elementy ogrodzenia29 Elementy ogrodzenia.pdf (38323 B)2011-08-26
Opis
30 Odwodnienie boiska do pilki noznej30 Odwodnienie boiska do pilki noznej.pdf (40291 B)2011-08-26
Opis
31 Schemat odwodnienia boiska wielofunkcyjnego.31 Schemat odwodnienia boiska wielofunkcyjnego.pdf (29715 B)2011-08-26
Opis
32 Drenaz boisk32 Drenaz boisk.pdf (65723 B)2011-08-26
Opis
33 Droga wewnetrzna33 Droga wewnetrzna.pdf (64585 B)2011-08-26
Opis
34 Sciana oporowa - strona tytulowa34 Sciana oporowa - strona tytulowa.pdf (27666 B)2011-08-26
Opis
34-37 Sciana oporowa\35 Opis do sciany oporowej35 Opis do sciany oporowej.pdf (30755 B)2011-08-26
Opis
36 Rzut i przekroj sciany36 Rzut i przekroj sciany.pdf (23331 B)2011-08-26
Opis
37 Przekroj BB37 Przekroj BB.pdf (57484 B)2011-08-26
Opis
38 Przylacz - strona tytulowa38 Przylacz - strona tytulowa.pdf (16610 B)2011-08-26
Opis
39 Opis do przylaczy39 Opis do przylaczy.pdf (50484 B)2011-08-26
Opis
38-43 Przylacza kanalizacji i wody\40 Profil kanalizacji sanitarnej40 Profil kanalizacji sanitarnej.pdf (61616 B)2011-08-26
Opis
41 Profil kanalizacji deszczowej41 Profil kanalizacji deszczowej.pdf (185072 B)2011-08-26
Opis
\42 Profil kanalizacji deszczowej42 Profil kanalizacji deszczowej.pdf (122190 B)2011-08-26
Opis
43 Studnia wodomierzowa43 Studnia wodomierzowa.pdf (47771 B)2011-08-26
Opis
44 Instalacje wod-kan - opis techniczny44 Instalacje wod-kan - opis techniczny.pdf (35050 B)2011-08-26
Opis
45 Instalacje wod-kan - rzut45 Instalacje wod-kan - rzut.pdf (76149 B)2011-08-26
Opis
46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny.pdf (36935 B)2011-08-26
Opis
47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut.pdf (84182 B)2011-08-26
Opis
48 Opis instalacje elektryczne48 Opis instalacje elektryczne.pdf (86533 B)2011-08-26
Opis
49 Rzut parteru49 Rzut parteru.pdf (98674 B)2011-08-26
Opis
50 Rzut tablicy TE.50 Rzut tablicy TE.pdf (65465 B)2011-08-26
Opis
51 Schemat zasilania tablica TO51 Schemat zasilania tablica TO.pdf (38493 B)2011-08-26
Opis
51A Obliczenia oswietlenia.51A Obliczenia oswietlenia.pdf (160704 B)2011-08-26
Opis
52 Informacja BIOZ52 Informacja BIOZ.pdf (44174 B)2011-08-26
Opis
53 Specyfikacja techniczna53 Specyfikacja techniczna.pdf (987188 B)2011-08-26
Opis
54 Przedmiary robot - strona tytulowa54 Przedmiary robot - strona tytulowa.pdf (14745 B)2011-08-26
Opis
55 Budowlany55 Budowlany.pdf (71717 B)2011-08-26
Opis
56 Boiska56 Boiska.pdf (39873 B)2011-08-26
Opis
57 Instalacje sanitarne57 Instalacje sanitarne.pdf (59374 B)2011-08-26
Opis
58 Instal elektr58 Instal elektr.pdf (41559 B)2011-08-26
Opis
59 Drogi i ogrodzenie59 Drogi i ogrodzenie.pdf (45431 B)2011-08-26
Opis
Malinowska AlinaKierownik Referatu
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «