Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Sprostowanie do przetargu na zadanie: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik w m. Jasienica Rosielna
Sprostowanie do przetargusprostowanie do przetargu.doc (25600 B)2011-07-29
Opis
03 Opis do zagospodarowania dzialki.03 Opis do zagospodarowania dzialki.pdf (43361 B)2011-07-29
Opis
04 Projekt zagospodarowania terenu.04 Projekt zagospodarowania terenu.pdf (729211 B)2011-07-29
Opis
05 Budynek zaplecza - strona tytulowa05 Budynek zaplecza - strona tytulowa.pdf (26411 B)2011-07-29
Opis
06 Opis do budynku zaplecza06 Opis do budynku zaplecza.pdf (70887 B)2011-07-29
Opis
07 Rzut fundamentow.07 Rzut fundamentow.pdf (33194 B)2011-07-29
Opis
08 Rzut parteru.08 Rzut parteru.pdf (123429 B)2011-07-29
Opis
09 Rzut wiezby dachowej.09 Rzut wiezby dachowej.pdf (55227 B)2011-07-29
Opis
10 Rzut dachu.10 Rzut dachu.pdf (39855 B)2011-07-29
Opis
11 Przekroj AA.11 Przekroj AA.pdf (70313 B)2011-07-29
Opis
12 Elewacje podluzne12 Elewacje podluzne.pdf (90558 B)2011-07-29
Opis
13 Elewacje poprzeczne13 Elewacje poprzeczne.pdf (38094 B)2011-07-29
Opis
14 Stolarka14 Stolarka.pdf (46501 B)2011-07-29
Opis
15 Lawy fundamentowe.15 Lawy fundamentowe.pdf (44769 B)2011-07-29
Opis
16 Rzut konstrukcyjny.16 Rzut konstrukcyjny.pdf (37344 B)2011-07-29
Opis
16A Poz 10 i W116A Poz 10 i W1.pdf (51058 B)2011-07-29
Opis
44 Instalacje wod-kan - opis techniczny44 Instalacje wod-kan - opis techniczny.pdf (35050 B)2011-07-29
Opis
45 Instalacje wod-kan - rzut45 Instalacje wod-kan - rzut.pdf (76149 B)2011-07-29
Opis
46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny.46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny.pdf (36935 B)2011-07-29
Opis
47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut.pdf (84182 B)2011-07-29
Opis
48 Opis instalacje elektryczne48 Opis instalacje elektryczne.pdf (86533 B)2011-07-29
Opis
49 Rzut parteru.49 Rzut parteru.pdf (98674 B)2011-07-29
Opis
50 Rzut tablicy TE50 Rzut tablicy TE.pdf (65465 B)2011-07-29
Opis
51 Schemat zasilania tablica TO51 Schemat zasilania tablica TO.pdf (38493 B)2011-07-29
Opis
51A Obliczenia oswietlenia.51A Obliczenia oswietlenia.pdf (160704 B)2011-07-29
Opis
52 Informacja BIOZ52 Informacja BIOZ.pdf (44174 B)2011-07-29
Opis
53 Specyfikacja techniczna53 Specyfikacja techniczna.pdf (987188 B)2011-07-29
Opis
58 Instal elektr.58 Instal elektr.pdf (41559 B)2011-07-29
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik 58 Instal elektr. (58 Instal elektr.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:16
2Dodano załącznik 53 Specyfikacja techniczna (53 Specyfikacja techniczna.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:15
3Dodano załącznik 52 Informacja BIOZ (52 Informacja BIOZ.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:15
4Dodano załącznik 51A Obliczenia oswietlenia. (51A Obliczenia oswietlenia.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:14
5Dodano załącznik 51 Schemat zasilania tablica TO (51 Schemat zasilania tablica TO.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:13
6Dodano załącznik 50 Rzut tablicy TE (50 Rzut tablicy TE.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:13
7Dodano załącznik 49 Rzut parteru. (49 Rzut parteru.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:13
8Dodano załącznik 48 Opis instalacje elektryczne (48 Opis instalacje elektryczne.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:12
9Dodano załącznik 47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut (47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:11
10Dodano załącznik 45 Instalacje wod-kan - rzut (45 Instalacje wod-kan - rzut.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:10
11Dodano załącznik 44 Instalacje wod-kan - opis techniczny (44 Instalacje wod-kan - opis techniczny.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:09
12Dodano załącznik 16A Poz 10 i W1 (16A Poz 10 i W1.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:09
13Dodano załącznik 16 Rzut konstrukcyjny. (16 Rzut konstrukcyjny.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:08
14Dodano załącznik 15 Lawy fundamentowe. (15 Lawy fundamentowe.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:08
15Dodano załącznik 14 Stolarka (14 Stolarka.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:07
16Dodano załącznik 13 Elewacje poprzeczne (13 Elewacje poprzeczne.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:07
17Dodano załącznik 12 Elewacje podluzne (12 Elewacje podluzne.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:06
18Dodano załącznik 11 Przekroj AA. (11 Przekroj AA.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:06
19Dodano załącznik 10 Rzut dachu. (10 Rzut dachu.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:05
20Dodano załącznik 09 Rzut wiezby dachowej. (09 Rzut wiezby dachowej.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:04
21Dodano załącznik 08 Rzut parteru. (08 Rzut parteru.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:04
22Dodano załącznik 07 Rzut fundamentow. (07 Rzut fundamentow.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:03
23Dodano załącznik 06 Opis do budynku zaplecza (06 Opis do budynku zaplecza.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:02
24Dodano załącznik 05 Budynek zaplecza - strona tytulowa (05 Budynek zaplecza - strona tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:02
25Dodano załącznik 04 Projekt zagospodarowania terenu. (04 Projekt zagospodarowania terenu.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:01
26Dodano załącznik 03 Opis do zagospodarowania dzialki. (03 Opis do zagospodarowania dzialki.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 13:01
27Dodano załącznik Sprostowanie do przetargu (sprostowanie do przetargu.doc)Cwynar Stefan2011-07-29 13:00
28Usunięto załącznik: Sprostowanie do przetargu Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
29Usunięto załącznik: 03 Opis do zagospodarowania dzialki. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
30Usunięto załącznik: 04 Projekt zagospodarowania terenu. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
31Usunięto załącznik: 05 Budynek zaplecza - strona tytulowa Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
32Usunięto załącznik: 06 Opis do budynku zaplecza. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
33Usunięto załącznik: 07 Rzut fundamentow. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
34Usunięto załącznik: 08 Rzut parteru Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
35Usunięto załącznik: 09 Rzut wiezby dachowej Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
36Usunięto załącznik: 10 Rzut dachu Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
37Usunięto załącznik: 11 Przekroj AA Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
38Usunięto załącznik: 12 Elewacje podluzne Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
39Usunięto załącznik: 13 Elewacje poprzeczne Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
40Usunięto załącznik: 14 Stolarka Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
41Usunięto załącznik: 15 Lawy fundamentowe Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
42Usunięto załącznik: 16 Rzut konstrukcyjny. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
43Usunięto załącznik: 16A Poz 10 i W1 Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
44Usunięto załącznik: 44 Instalacje wod-kan - opis techniczny Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
45Usunięto załącznik: 45 Instalacje wod-kan - rzut. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
46Usunięto załącznik: 46 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - opis techniczny. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
47Usunięto załącznik: 47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
48Usunięto załącznik: 48 Opis instalacje elektryczne Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
49Usunięto załącznik: 49 Rzut parteru. Cwynar Stefan2011-07-29 12:59
50Usunięto załącznik: 50 Rzut tablicy TE. Cwynar Stefan2011-07-29 12:58
51Usunięto załącznik: 51 Schemat zasilania tablica TO Cwynar Stefan2011-07-29 12:58
52Usunięto załącznik: 51A Obliczenia oswietlenia Cwynar Stefan2011-07-29 12:58
53Usunięto załącznik: 52 Informacja BIOZ Cwynar Stefan2011-07-29 12:58
54Usunięto załącznik: 53 Specyfikacja techniczna Cwynar Stefan2011-07-29 12:58
55Usunięto załącznik: 58 Instal elektr. Cwynar Stefan2011-07-29 12:58
56Usunięto osobę: Malinowska Alina Cwynar Stefan2011-07-29 12:58
57Dodano osobę: Malinowska AlinaCwynar Stefan2011-07-29 12:52
58Dodano załącznik 58 Instal elektr. (58 Instal elektr.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:52
59Dodano załącznik 53 Specyfikacja techniczna (53 Specyfikacja techniczna.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:52
60Dodano załącznik 52 Informacja BIOZ (52 Informacja BIOZ.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:51
61Dodano załącznik 51A Obliczenia oswietlenia (51A Obliczenia oswietlenia.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:51
62Dodano załącznik 51 Schemat zasilania tablica TO (51 Schemat zasilania tablica TO.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:51
63Dodano załącznik 50 Rzut tablicy TE. (50 Rzut tablicy TE.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:50
64Dodano załącznik 49 Rzut parteru. (49 Rzut parteru.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:50
65Dodano załącznik 48 Opis instalacje elektryczne (48 Opis instalacje elektryczne.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:50
66Dodano załącznik 47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut. (47 Instalacja grzewcza i wentylacyjna - rzut.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:49
67Dodano załącznik 45 Instalacje wod-kan - rzut. (45 Instalacje wod-kan - rzut.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:48
68Dodano załącznik 44 Instalacje wod-kan - opis techniczny (44 Instalacje wod-kan - opis techniczny.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:48
69Dodano załącznik 16A Poz 10 i W1 (16A Poz 10 i W1.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:47
70Dodano załącznik 16 Rzut konstrukcyjny. (16 Rzut konstrukcyjny.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:46
71Dodano załącznik 15 Lawy fundamentowe (15 Lawy fundamentowe.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:46
72Dodano załącznik 14 Stolarka (14 Stolarka.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:46
73Dodano załącznik 13 Elewacje poprzeczne (13 Elewacje poprzeczne.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:45
74Dodano załącznik 12 Elewacje podluzne (12 Elewacje podluzne.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:44
75Dodano załącznik 11 Przekroj AA (11 Przekroj AA.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:44
76Dodano załącznik 10 Rzut dachu (10 Rzut dachu.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:43
77Dodano załącznik 09 Rzut wiezby dachowej (09 Rzut wiezby dachowej.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:43
78Dodano załącznik 08 Rzut parteru (08 Rzut parteru.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:42
79Dodano załącznik 07 Rzut fundamentow. (07 Rzut fundamentow.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:42
80Dodano załącznik 06 Opis do budynku zaplecza. (06 Opis do budynku zaplecza.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:41
81Dodano załącznik 05 Budynek zaplecza - strona tytulowa (05 Budynek zaplecza - strona tytulowa.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:41
82Dodano załącznik 04 Projekt zagospodarowania terenu. (04 Projekt zagospodarowania terenu.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:40
83Dodano załącznik 03 Opis do zagospodarowania dzialki. (03 Opis do zagospodarowania dzialki.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:40
84Usunięto załącznik: Opis do zagospodarowania dzialki Cwynar Stefan2011-07-29 12:39
85Dodano załącznik Opis do zagospodarowania dzialki (03 Opis do zagospodarowania dzialki.pdf)Cwynar Stefan2011-07-29 12:39
86Dodano załącznik Sprostowanie do przetargu (wydluzenie terminu skladania ofert.doc)Cwynar Stefan2011-07-29 12:38
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «