Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym; "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej - etap II; od słupa Nr 90/D4 do 69/J$
Ogłoszenie o przetarguogloszenie.pdf (2012732 B)2016-03-10
OpisOgłoszenie
SIWZSIWZ Oswietlenia uliczne.pdf (478368 B)2016-03-10
OpisSIWZ
Załaczniki Zalaczniki nr 1 3 do 9 Oswietlenie.docx (99169 B)2016-03-10
Opis
przedmiarPlosina -przedmiar robot zal. 2.1..pdf (5042192 B)2016-03-10
Opis
umowaUmowa - zal 9.pdf (251799 B)2016-03-10
Opis
Specyfikacja technicznaZal. Nr 10 Specyfikacja techniczna.doc (176128 B)2016-03-10
Opis
opis technicznyOPIS techniczny Plosina Dln. zal. nr 10.1. A.pdf (349090 B)2016-03-10
Opis
Warunki OświetleniaWarunki oswietl. Plosina zal. nr 10.1.B.pdf (1505987 B)2016-03-10
Opis
J-Pl rys 1 zal. nr 10.2.pdf (1061054 B)2016-03-10
Opis
J-Pl rys 2 zal. nr 10.3.pdf (978741 B)2016-03-10
Opis
J-Pl rys 3 zal. nr 10.4.pdf (1110766 B)2016-03-10
Opis
profile zal. nr. 10.5.doc (167424 B)2016-03-10
Opis
Jasienica 4 zal. 10.6.bmp (612254 B)2016-03-10
Opis
Dom 4 zal. nr 10.7.bmp (612254 B)2016-03-10
Opis
J_Pl_dok_zal_nr_10_1_compressed.pdf (7326966 B)2016-03-10
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «