Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Jasienica Rosielna
Ogłoszenie o przetargu ogloszenie o przetargu.pdf (1988292 B)2015-11-06
Opis
SIWZSIWZ 2015.pdf (672127 B)2015-11-06
Opis
umowa- zał. nr 2wzor umowy do SIWZ - zal. nr 2.doc.pdf (231552 B)2015-11-06
Opis
ośwaidczenie - zał. nr 3oswiadczenie - zal. nr 3.docx.pdf (270188 B)2015-11-06
Opis
oświadczenie - zał. nr 3 aZal. nr 3 A.pdf (143241 B)2015-11-06
Opis
oświadczenie - zał. nr 3 bZal. nr 3 B.pdf (183942 B)2015-11-06
Opis
wykaz wykonanych robót - zał nr 4wykaz wykonanych robot - zal. nr 4.pdf (162350 B)2015-11-06
Opis
kalkulacja cenowa - zał. nr 5kalkulacja cenowa - zal. nr 5.docx.pdf (308834 B)2015-11-06
Opis
sieć dróg - zał. nr 6Siec drog publicznych - zal. nr 6.pdf (3384165 B)2015-11-06
Opis
Regulamin - zał. Nr 7 aUchwala XXXIX_315_2014r Regulamin- 7a.pdf (248610 B)2015-11-06
Opis
Zał. nr 7bUchwala Nr X 60 2015 - zal. nr 7 b.pdf (706451 B)2015-11-06
Opis
Zał. nr 7cUchwala Nr X 61 2015 - zal. nr 7 c.pdf (1720814 B)2015-11-06
Opis
Zał. nr 7dUchwala Nr X 62 2015 - zal. nr 7 d.pdf (617807 B)2015-11-06
Opis
umowa wykonawcza -zał. nr 8umowa wykonawcza - zal. nr 8.pdf (3242841 B)2015-11-06
Opis
formularz ofertowy - zał. nr 1Formularz ofertowy - zal. nr 1.pdf (382565 B)2015-11-06
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik formularz ofertowy - zał. nr 1 (Formularz ofertowy - zal. nr 1.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:37
2Usunięto załącznik: formularz ofertowy - zał. nr 1 Cwynar Stefan2015-11-06 15:36
3Dodano załącznik formularz ofertowy - zał. nr 1 (Formularz ofertowy - zal. nr 1.docx.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:34
4Usunięto załącznik: formularz ofertowy - zał. nr 1 Cwynar Stefan2015-11-06 15:33
5Dodano załącznik umowa wykonawcza -zał. nr 8 (umowa wykonawcza - zal. nr 8.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:26
6Dodano załącznik Zał. nr 7d (Uchwala Nr X 62 2015 - zal. nr 7 d.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:26
7Dodano załącznik Zał. nr 7c (Uchwala Nr X 61 2015 - zal. nr 7 c.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:26
8Dodano załącznik Zał. nr 7b (Uchwala Nr X 60 2015 - zal. nr 7 b.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:25
9Dodano załącznik Regulamin - zał. Nr 7 a (Uchwala XXXIX_315_2014r Regulamin- 7a.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:23
10Dodano załącznik sieć dróg - zał. nr 6 (Siec drog publicznych - zal. nr 6.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:23
11Dodano załącznik kalkulacja cenowa - zał. nr 5 (kalkulacja cenowa - zal. nr 5.docx.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:22
12Dodano załącznik wykaz wykonanych robót - zał nr 4 (wykaz wykonanych robot - zal. nr 4.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:19
13Dodano załącznik oświadczenie - zał. nr 3 b (Zal. nr 3 B.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:17
14Zmieniono załącznik oświadczenie - zał. nr 3 aCwynar Stefan2015-11-06 15:17
15Dodano załącznik oświadczenie - zał. nr 3 (Zal. nr 3 A.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:17
16Dodano załącznik ośwaidczenie - zał. nr 3 (oswiadczenie - zal. nr 3.docx.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:16
17Dodano załącznik umowa- zał. nr 2 (wzor umowy do SIWZ - zal. nr 2.doc.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:16
18Dodano załącznik formularz ofertowy - zał. nr 1 (Formularz ofertowy - zal. nr 1.docx.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:14
19Dodano załącznik SIWZ (SIWZ 2015.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:08
20Dodano załącznik Ogłoszenie o przetargu (ogloszenie o przetargu.pdf)Cwynar Stefan2015-11-06 15:06
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «