Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych.
Cwynar StefanInspektor
OgłoszenieOgloszenie o przetargu na zakup energii.pdf (373965 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
SIWZ SIWZ.pdf (219107 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
Załączn ik nr 1 do SIWZ - formularz ofertyZalacznik nr 1-formularz oferty.docx (32281 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy wykaz punktów Zalacznik nr 2- szczegolowy wykaz punktow poboru energii elektrycznej.xlsx (37203 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowyZalacznik nr 3 - wzor umowy sprzedazy energii elektrycznej.pdf (278542 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 4 wzór oświadczeniaZalacznik nr 4- wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx (32364 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oswiadczenia do braku podstaw do wykluczeniaZalacznik nr 5 -wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.docx (22990 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych.
Załącznik nr 6 wzór wykazu dostawZalacznik nr 6-wzor wykazu dostaw.docx (24445 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych.
Załącznik nr 7 wzór oświadczenia o przynalezności do grupy kapitałowejZalacznik nr 7-wzor oswiadczenia w sprawie przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.docx (25468 B)2015-06-29
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych.
Odpowiedzi na zapytaniaOdpowiedzi na zapytania.pdf (162165 B)2015-07-03
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
Informacja o wyborze oferty na zakup energiiInformacja o wyborze oferty na zakup energii.docx (44585 B)2015-07-17
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «