Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodników w miejscowosci Orzechówka i Wola Jasienicka
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymogloszenie - chodniki Wola i Orzechowka.pdf (2593518 B)2015-01-09
Opis na budowę chodników w miejscowości Orzechówka i Wola Jasienicka
SIWZ - chodniki Wola Jasienicka i Orzechowka siwz jasiencia rosielna chodniki Wola Jasienicka i Orzechowka.pdf (654559 B)2015-01-09
OpisSIWZ - chodniki Wola Jasienicka i Orzechowka
Formularz ofertowy - chodniki zal Nr 1 formularz ofertowy - chodniki.doc (115200 B)2015-01-09
OpisFormularz ofertowy - chodniki
Przedmiar robót - chodniki Zal. Nr 2 Przedmiar Orzechowka.pdf (108626 B)2015-01-09
OpisPrzedmiar robót - chodniki
Przedmiar robót - chodnikiZal. nr 2a Przedmiar robot Wola Jasienicka.pdf (101619 B)2015-01-09
OpisPrzedmiar robót - chodniki
Oświadczenie 3 aZal. nr 3 A.doc (58368 B)2015-01-09
OpisOświadczenie 3 a
Oświadczenie 3 bZal. nr 3 B.doc (58368 B)2015-01-09
OpisOświadczenie 3 b
Dokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4 Opis PB Orzechowka chodnik- zatoka.pdf (299635 B)2015-01-09
OpisDokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4
Dokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4 Opis techniczny Wola Jasienicka.pdf (331307 B)2015-01-09
OpisDokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4
Dokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4 Przekroje konstrukcyjne Orzechowka chodnik-zatoka.pdf (391944 B)2015-01-09
OpisDokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4
Dokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4 Przekroje poprzeczne Orzechowka chodnik-zatoka.pdf (346076 B)2015-01-09
OpisDokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4
Dokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4 SSTWiOR.pdf (1287899 B)2015-01-09
OpisDokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4
Dokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4 Sytuacja Orzechowka chodnik -zatoka.pdf (3219450 B)2015-01-09
OpisDokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4
Dokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4 Sytuacja Wola Jasienicka.pdf (604555 B)2015-01-09
OpisDokumentacja techniczna - chodniki zał. nr 4
Wykaz robót - chodniki zał. 5 Zal. Nr 5 do specyf..doc (63488 B)2015-01-09
OpisWykaz robót - chodniki zał. 5
Wykaz osób - chodniki - zał. 6 Zal. Nr 6 do specyf..doc (37888 B)2015-01-09
OpisWykaz osób - chodniki - zał. 6
oświadczenie - zał. nr 7 Zal. Nr 7 do specyf..doc (61952 B)2015-01-09
Opisoświadczenie - zał. nr 7
Wykaz podwykonawcy - zał. 8Zal. Nr 8 do specyf..doc (64000 B)2015-01-09
OpisWykaz podwykonawcy - zał. 8
wzór umowy Zalacznik nr 9 - wzor umowy - chodniki.pdf (348074 B)2015-01-13
Opiswzór umowy
zapytania i odpowiedzi do przetargu - chodniki zapytania i odpowiedzi do przetargu.pdf (196626 B)2015-01-21
Opiszapytania i odpowiedzi do przetargu - chodniki
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «