Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieogranczonym na dostawę autobusu do ŚDS Blizne
Ogłoszenie - autobus SDS Blizneogloszenie - autobus SDS Blizne.pdf (1367098 B)2014-10-17
OpisOgłoszenie - autobus SDS Blizne
SIWZ - autobus SDS Blizne SIWZ - autobus SDS Blizne.pdf (452245 B)2014-10-17
Opis
formularz ofertowy - autobus SDS Blizne 2. zal 3 formularz oferty - autobus SDS Blizne.pdf (285714 B)2014-10-17
Opis
Oświadczenie - autobus SDS Blizne spełnianiu warunków3. zal 4 osw o spel warunkow.pdf (197003 B)2014-10-17
Opis
Oświadczenie - autobus SDS Blizne o braku podstaw do wykluczenia 4. zal 5 osw o braku podstaw do wykl.pdf (195596 B)2014-10-17
Opis
Oświadczenie - autobus SDS Blizne grupa kapitałowa5. zal 6 grupa kapitalowa.pdf (196672 B)2014-10-17
Opis
projekt umowy - autobus SDS Blizne zal. nr 2 Projekt umowy.pdf (254599 B)2014-10-17
Opis
opis przedmiotu zamówienia - autobus SDS Blizne Opis przedmiotu zamowienia.pdf (274097 B)2014-10-17
Opis
sprostowanie do przetargu - autobus ŚDS Bliznesprostowanie do przetargu - autobus SDS.pdf (278950 B)2014-10-20
Opissprostowanie do przetargu - autobus ŚDS Blizne
zapytania i odpowiedzi do przetargu - autobus SDSzapytania i odpowiedzi do przetargu.pdf (198247 B)2014-10-23
Opiszapytania i odpowiedzi do przetargu - autobus SDS
sprostowanie do przetargu drugie - autobus ŚDS Bliznesprostowanie do przetargu drugie autobus SDS.pdf (269435 B)2014-10-23
Opissprostowanie do przetargu drugie - autobus ŚDS Blizne


Rejestr zmian
1Dodano załącznik sprostowanie do przetargu drugie - autobus ŚDS Blizne (sprostowanie do przetargu drugie autobus SDS.pdf)Cwynar Stefan2014-10-23 11:16
2Dodano załącznik zapytania i odpowiedzi do przetargu - autobus SDS (zapytania i odpowiedzi do przetargu.pdf)Cwynar Stefan2014-10-23 10:02
3Dodano załącznik sprostowanie do przetargu - autobus ŚDS Blizne (sprostowanie do przetargu - autobus SDS.pdf)Cwynar Stefan2014-10-20 12:05
4Usunięto załącznik: sprostowanie do przetargu - autobus ŚDS Blizne Cwynar Stefan2014-10-20 11:59
5Dodano załącznik sprostowanie do przetargu - autobus ŚDS Blizne (sprostowanie do przetargu- autobus SDS.pdf)Cwynar Stefan2014-10-20 11:58
6Dodano załącznik opis przedmiotu zamówienia - autobus SDS Blizne (Opis przedmiotu zamowienia.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 14:11
7Dodano załącznik projekt umowy - autobus SDS Blizne (zal. nr 2 Projekt umowy.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 14:06
8Zmieniono załącznik Oświadczenie - autobus SDS Blizne o braku podstaw do wykluczenia Cwynar Stefan2014-10-17 14:05
9Zmieniono załącznik Oświadczenie - autobus SDS Blizne spełnianiu warunkówCwynar Stefan2014-10-17 14:04
10Dodano załącznik Oświadczenie - autobus SDS Blizne grupa kapitałowa (5. zal 6 grupa kapitalowa.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 14:04
11Dodano załącznik Oświadczenie - autobus SDS Blizne (4. zal 5 osw o braku podstaw do wykl.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 13:17
12Dodano załącznik Oświadczenie - autobus SDS Blizne (3. zal 4 osw o spel warunkow.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 13:16
13Dodano załącznik formularz ofertowy - autobus SDS Blizne (2. zal 3 formularz oferty - autobus SDS Blizne.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 13:14
14Dodano załącznik SIWZ - autobus SDS Blizne (SIWZ - autobus SDS Blizne.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 13:12
15Dodano załącznik Ogłoszenie - autobus SDS Blizne (ogloszenie - autobus SDS Blizne.pdf)Cwynar Stefan2014-10-17 13:11
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «