Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieogranczonym na dostawę autobusu do ŚDS Blizne
Ogłoszenie - autobus SDS Blizneogloszenie - autobus SDS Blizne.pdf (1367098 B)2014-10-17
OpisOgłoszenie - autobus SDS Blizne
SIWZ - autobus SDS Blizne SIWZ - autobus SDS Blizne.pdf (452245 B)2014-10-17
Opis
formularz ofertowy - autobus SDS Blizne 2. zal 3 formularz oferty - autobus SDS Blizne.pdf (285714 B)2014-10-17
Opis
Oświadczenie - autobus SDS Blizne spełnianiu warunków3. zal 4 osw o spel warunkow.pdf (197003 B)2014-10-17
Opis
Oświadczenie - autobus SDS Blizne o braku podstaw do wykluczenia 4. zal 5 osw o braku podstaw do wykl.pdf (195596 B)2014-10-17
Opis
Oświadczenie - autobus SDS Blizne grupa kapitałowa5. zal 6 grupa kapitalowa.pdf (196672 B)2014-10-17
Opis
projekt umowy - autobus SDS Blizne zal. nr 2 Projekt umowy.pdf (254599 B)2014-10-17
Opis
opis przedmiotu zamówienia - autobus SDS Blizne Opis przedmiotu zamowienia.pdf (274097 B)2014-10-17
Opis
sprostowanie do przetargu - autobus ŚDS Bliznesprostowanie do przetargu - autobus SDS.pdf (278950 B)2014-10-20
Opissprostowanie do przetargu - autobus ŚDS Blizne
zapytania i odpowiedzi do przetargu - autobus SDSzapytania i odpowiedzi do przetargu.pdf (198247 B)2014-10-23
Opiszapytania i odpowiedzi do przetargu - autobus SDS
sprostowanie do przetargu drugie - autobus ŚDS Bliznesprostowanie do przetargu drugie autobus SDS.pdf (269435 B)2014-10-23
Opissprostowanie do przetargu drugie - autobus ŚDS Blizne
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «