Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna"
ogłoszenie o przetargu - place fitnessogloszenie - place fitness.pdf (2802743 B)2014-09-17
Opisogłoszenie o przetargu - place fitness
siwz - place fitnesssiwz jasiencia rosielna - place fitness.pdf (429543 B)2014-09-17
Opissiwz - place fitness
zal Nr 1 formularz ofertowy - place fitnesszal Nr 1 formularz ofertowy - place fitness.pdf (458753 B)2014-09-17
Opiszal Nr 1 formularz ofertowy - place fitness
Zal. nr 2 Harmonogram - place fitnessZal. nr 2 Harmonogram - place fitness.pdf (232320 B)2014-09-17
OpisZal. nr 2 Harmonogram - place fitness
Zal. nr 3 A - place fitnessZal. nr 3 A - place fitness.pdf (160796 B)2014-09-17
OpisZal. nr 3 A - place fitness
Zal. nr 3 B - place fitnessZal. nr 3 B - place fitness.pdf (199361 B)2014-09-17
OpisZal. nr 3 B - place fitness
Zal. Nr 5 do specyf. - place fitnessZal. Nr 5 do specyf. - place fitness.pdf (158421 B)2014-09-17
OpisZal. Nr 5 do specyf. - place fitness
Zal. Nr 6 do specyf. - place fitnessZal. Nr 6 do specyf. - place fitness.pdf (201327 B)2014-09-17
OpisZal. Nr 6 do specyf. - place fitness
Zal. Nr 7 do specyf. - place fitnessZal. Nr 7 do specyf. - place fitness.pdf (180245 B)2014-09-17
OpisZal. Nr 7 do specyf. - place fitness
Zal. Nr 8 do specyf. - place fitnessZal. Nr 8 do specyf. - place fitness.pdf (169022 B)2014-09-17
OpisZal. Nr 8 do specyf. - place fitness
Umowa - zal. Nr 9 do spec. - place fitnessUmowa - zal. Nr 9 do spec. - place fitness.pdf (414670 B)2014-09-17
OpisUmowa - zal. Nr 9 do spec. - place fitness
Wymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec.Wymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec..pdf (216877 B)2014-09-17
OpisWymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec.
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessOgolna charakterystyka robot wyk. placow fitness.pdf (31733 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessOpis PZD Firness Blizne D. Str..pdf (74231 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessOpis PZD Fitness Orzechowka.pdf (72415 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessOpis PZD Fitness Blizne M. Str..pdf (73284 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessOpis PZD Fitness Jasienica Rosielna.pdf (73730 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessOpis PZD Fitness Wola Jasienicka.pdf (69984 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessPrzedmiar Fitness.pdf (300576 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessSytuacja Fitness Blizne M Str..pdf (378826 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessSytuacja Fitness Blizne D Str Jasienica Ros Orzechowka Wola Jasienicka.pdf (2324936 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessSzkice urzadzen Fitness.pdf (692655 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessUszczegolowienie poz. 414 przedmiaru robot - Monitoring placu w Orzechowce.pdf (108078 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessOpis projektu CCTV Orzechowka.pdf (105145 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessrys nr 1.pdf (89985 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessrys nr 2.pdf (343870 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness
zał 4 dokumentacja techniczna - place fitnessspec techn CCTV Orzechowka.pdf (187360 B)2014-09-17
Opiszał 4 dokumentacja techniczna - place fitness


Rejestr zmian
1Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (spec techn CCTV Orzechowka.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:12
2Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (rys nr 2.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:11
3Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (rys nr 1.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:11
4Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Opis projektu CCTV Orzechowka.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:11
5Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Szkice urzadzen Fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:10
6Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Sytuacja Fitness Blizne M Str..pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:06
7Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Przedmiar Fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:05
8Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Opis PZD Fitness Wola Jasienicka.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:05
9Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Opis PZD Fitness Jasienica Rosielna.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:05
10Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Opis PZD Fitness Blizne M. Str..pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:04
11Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Opis PZD Fitness Orzechowka.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:04
12Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Opis PZD Firness Blizne D. Str..pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:04
13Dodano załącznik zał 4 dokumentacja techniczna - place fitness (Ogolna charakterystyka robot wyk. placow fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:04
14Dodano załącznik Wymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec. (Wymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec..pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:03
15Dodano załącznik Umowa - zal. Nr 9 do spec. - place fitness (Umowa - zal. Nr 9 do spec. - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 15:01
16Dodano załącznik Zal. Nr 8 do specyf. - place fitness (Zal. Nr 8 do specyf. - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:59
17Dodano załącznik Zal. Nr 7 do specyf. - place fitness (Zal. Nr 7 do specyf. - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:58
18Dodano załącznik Zal. Nr 6 do specyf. - place fitness (Zal. Nr 6 do specyf. - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:56
19Dodano załącznik Zal. Nr 5 do specyf. - place fitness (Zal. Nr 5 do specyf. - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:55
20Dodano załącznik Zal. nr 3 B - place fitness (Zal. nr 3 B - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:54
21Usunięto załącznik: Zal. Nr 5 do specyf. - place fitness Cwynar Stefan2014-09-17 14:53
22Usunięto załącznik: Cwynar Stefan2014-09-17 14:53
23Dodano załącznik ()Cwynar Stefan2014-09-17 14:53
24Dodano załącznik Zal. Nr 5 do specyf. - place fitness (Zal. Nr 5 do specyf..doc)Cwynar Stefan2014-09-17 14:53
25Dodano załącznik Zal. nr 3 A - place fitness (Zal. nr 3 A - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:52
26Dodano załącznik Zal. nr 2 Harmonogram - place fitness (Zal. nr 2 Harmonogram - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:51
27Usunięto załącznik: Cwynar Stefan2014-09-17 14:50
28Dodano załącznik (Zal. nr 2 Harmonogram - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:50
29Dodano załącznik zal Nr 1 formularz ofertowy - place fitness (zal Nr 1 formularz ofertowy - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:50
30Dodano załącznik siwz - place fitness (siwz jasiencia rosielna - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:49
31Dodano załącznik ogłoszenie o przetargu - place fitness (ogloszenie - place fitness.pdf)Cwynar Stefan2014-09-17 14:44
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «