Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 w m. Blizne
Cwynar StefanInspektor
Ogłoszenie o przetarguOgloszenie Blizne -Orzechowka.pdf (242567 B)2014-07-18
Opisgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 w m. Blizne
SIWZ - przetarg Blizne - OrzechówkaSIWZ Dr. Blizne - Orzechowka.pdf (415033 B)2014-07-18
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 w m. Blizne
Załącznik nr 2 Przedmiar Blizne - OrzechówkaZal. 2 Przedmiar- Blizne - Orzechowka.pdf (271887 B)2014-07-18
Opis
Załączniki 1, 3 do 9Zalaczniki nr 1 3 do 9 Blizne - Orzech.pdf (297237 B)2014-07-18
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 w m. Blizne
Załącznik nr 10.1. Str. tytułowa10.1.Strona tytulowa.pdf (60701 B)2014-07-18
Opis
Załącznik nr 10.2. Opis techniczny10.2.Opis techniczny.pdf (76216 B)2014-07-18
Opis
Załącznik 10.3. Zestawienie powierzchni10.3. Zestawienie powierzchni.pdf (21300 B)2014-07-18
Opis
Załącznik Nr 10.4. Łuki poziome10.4. Luki poziome.pdf (32401 B)2014-07-18
Opis
Zał. 11.1. Orientacja11.1.Orientacja.pdf (169526 B)2014-07-18
Opis
Zał. 11.2. Plan sytuacyjny11.2. Plan sytuacyjny ark 1.pdf (818579 B)2014-07-18
Opis
Zał. nr 11.3. plan sytuacyjny 11.3. Plan sytuacyjny.pdf (791841 B)2014-07-18
Opis
Zał. 11.4. Plan sytuacyjny11. 4. Plan sytuacyjny.pdf (582159 B)2014-07-18
Opis
Zał. Nr 11.5. Plan sytuacyjny 11.5.Plan sytuacyjny.pdf (565582 B)2014-07-18
Opis
Zał. nr 11.8. Przekrój normalny11.8. Przekroj normalny 1.pdf (361894 B)2014-07-18
Opis
Zał. 11.9. Przekrój normalny11.9. Przekroj normalny 2.pdf (404233 B)2014-07-18
Opis
Zał. Nr 11.10. Przekrój normalny11.10. Przekroj normalny.pdf (356488 B)2014-07-18
Opis
Zał. 11.11. Przekrój normalny11.11.Przekroj normalny d.pdf (393140 B)2014-07-21
Opis
Zał. Nr 11.12. Przekrój normalny11.12.Przekroj normalny e.pdf (312504 B)2014-07-21
Opis
Zał. Nr 11.13. Przekrój normalny11.13. Przekroj normalny f.pdf (318172 B)2014-07-21
Opis
Zał. Nr 11.6. Profil podłużny11.6 .Profil podluzny.pdf (163518 B)2014-07-21
Opis
Zał. Nr 11.7. Profil podłużny11.7 .Profil podluzny.pdf (133132 B)2014-07-21
Opis
Zał. Nr 1,3 do 9. plik wordZalaczniki nr 1 3 do 9 Blizne - Orzech.doc (154624 B)2014-07-21
Opis
Zał. nr 12 STWiORB Blizne - OrzechówkaZal. 12 STWiORB Blizne - Orzechowka.rar (1247431 B)2014-07-22
Opis
Wyjaśnienie treści SIWZ Blizne -OrzechówkaWyjasnienie do SIWZ do przedmiaru robot.pdf (158024 B)2014-07-28
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 w m. Blizne
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «