Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym dla zadania pn: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna"
SIWZ odpadySIWZ.pdf (219107 B)2014-05-12
Opis
zał. nr 1 formularz ofertowyzal. nr 1 - formularz ofertowy.pdf (300590 B)2014-05-12
Opis
zał. nr 2zal. nr 2 - umowa.pdf (385606 B)2014-05-12
Opis
zał.nr 3zal. nr 3 - oswiadczenie.pdf (243056 B)2014-05-12
Opis
zał. nr 3aZal. nr 3 A.pdf (143241 B)2014-05-12
Opis
zał. nr 3bZal. nr 3 B.pdf (183942 B)2014-05-12
Opis
zał.nr 4zal. nr 4 - wykaz wykonanych robot.pdf (133558 B)2014-05-12
Opis
zał.nr 5zal nr 5 - sprawoz z odpadow z lat od 2012-2013.pdf (480874 B)2014-05-12
Opis
zał.nr 6zal nr 6 - siec drog.pdf (3384192 B)2014-05-12
Opis
zał.nr 7azal nr 7a- regulamin JR.pdf (222089 B)2014-05-12
Opis
zał.nr 7bzal nr 7b - zmiana regulaminu JR.pdf (93869 B)2014-05-12
Opis
Ogloszenie o przetargu nieograniczonymogloszenie.pdf (2012732 B)2014-05-12
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «