Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymogloszenie termomodernizacja ZS Jas.Ros..pdf (1283135 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
SIWZ siwz jasiencia rosielna.pdf (454687 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
Formularz ofertowy zal Nr 1 formularz ofertowy.pdf (366437 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
harmonogram Zal. nr 2 Harmonogram.pdf (233817 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postepowaniuZal. nr 3 A.pdf (143241 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zal. nr 3 B.pdf (183942 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
wykaz robót budowlanych Zal. Nr 5 do specyf..pdf (172135 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
Wykaz osób Zal. Nr 6 do specyf..pdf (215122 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
Oświadczenie, że osoby posiadają uprawnienia Zal. Nr 7 do specyf..pdf (193083 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
wykaz częsci zamówienia zleconoe podwykonawcomZal. Nr 8 do specyf..pdf (182342 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
UmowaUmowa - zal. Nr 9 do spec..pdf (368528 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
wymagania gwarancjiWymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec..pdf (216877 B)2013-08-02
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
zal. nr 4 dokumentacja projektowa 2013-08-02
OpisWszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem: http://www.download.jasienica.bip.krosoft.pl w zakładce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna
odpowiedzi do zapytań odpowiedzi do zapytan.pdf (169412 B)2013-08-14
Opisodpowiedzi do zapytań


Rejestr zmian
1Dodano załącznik odpowiedzi do zapytań (odpowiedzi do zapytan.pdf)Cwynar Stefan2013-08-14 13:34
2Dodano załącznik zal. nr 4 dokumentacja projektowa ()Cwynar Stefan2013-08-02 11:02
3Dodano załącznik wymagania gwarancji (Wymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec..pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:59
4Dodano załącznik Umowa (Umowa - zal. Nr 9 do spec..pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:59
5Dodano załącznik wykaz częsci zamówienia zleconoe podwykonawcom (Zal. Nr 8 do specyf..pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:57
6Dodano załącznik Oświadczenie, że osoby posiadają uprawnienia (Zal. Nr 7 do specyf..pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:41
7Zmieniono załącznik Wykaz osób Cwynar Stefan2013-08-02 10:39
8Dodano załącznik (Zal. Nr 6 do specyf..pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:38
9Dodano załącznik wykaz robót budowlanych (Zal. Nr 5 do specyf..pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:38
10Dodano załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zal. nr 3 B.pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:36
11Dodano załącznik Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postepowaniu (Zal. nr 3 A.pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:33
12Dodano załącznik harmonogram (Zal. nr 2 Harmonogram.pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:27
13Dodano załącznik Formularz ofertowy (zal Nr 1 formularz ofertowy.pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:25
14Dodano załącznik SIWZ (siwz jasiencia rosielna.pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 10:24
15Dodano załącznik Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (ogloszenie termomodernizacja ZS Jas.Ros..pdf)Cwynar Stefan2013-08-02 09:55
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «