Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
ogłoszenie ogloszenie o przetargu.pdf (1988292 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
SIWZsiwz jasiencia rosielna.pdf (454687 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
Zał. nr 1zal Nr 1 formularz ofertowy.doc (200192 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
zał. 3 AZal. nr 3 A.doc (58368 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
Zał. 3 BZal. nr 3 B.doc (58368 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
Zał 4 - dokumentacja projektowa 2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
zał. nr 5Zal. Nr 5 do specyf..doc (63488 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
Zał. nr 6 Zal. Nr 6 do specyf..doc (47104 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
zał. 7Zal. Nr 7 do specyf..doc (61952 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
zał. nr 8Zal. Nr 8 do specyf..doc (64000 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
zał. nr 10Wymagania gwarancji - zal. nr 10 do spec..docx (55864 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
zał. nr 2Zal. nr 2 Harmonogram.docx (25108 B)2013-06-13
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
doklumentacja techniczna 2013-06-14
OpisWszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem: http://www.download.jasienica.bip.krosoft.pl w zakładce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna
wzór umowy Umowa - zal. Nr 9 do spec..pdf (368528 B)2013-06-14
Opis"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
odpowiedzi do zapytań odpowiedzi do przetargu.pdf (169042 B)2013-06-24
OpisOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
informacja dodatkowainformacja dodatkowa.pdf (131513 B)2013-06-26
Opis
Zmieniony formularz ofertowyzal Nr 1 formularz ofertowy.pdf (366437 B)2013-06-26
OpisZamawiający informuje, że w formularzu ofertowym skreśleniu uległ załącznik Nr 13, który błędnie pozostawiono z innego postępowania.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «