Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymOgloszenie elektryka.pdf (132601 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
siwzSIWZ bip.doc (224256 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
formularz ofertowy zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc (83456 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
ośw. z art. 22 ust. 1 Zal. nr 3 A.doc (58368 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
ośw. o braku podstaw do wykluczenia Zal. nr 3 B.doc (32768 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
wykaz robót budowlanychZal. Nr 5 do specyf..doc (37888 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
wykaz osóbZal. Nr 7 do specyf..doc (35840 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
oś. o posiadaniu uprawnień Zal. Nr 7 do specyf..doc (35840 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
wykaz części do zlecenia podwykonawcom Zal. Nr 8 do specyf..doc (39424 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
umowaumowa.doc (141312 B)2013-06-06
Opisna budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
Informacja - dot. dokumentacji projektowej------------------ ( B)2013-06-07
OpisWszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem: http://www.download.jasienica.bip.krosoft.pl
w zakładce: Przyłącz elektryczny SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1
wykaz osób Zal. Nr 6 do specyf..doc (37888 B)2013-06-21
OpisW związku z omyłkowym załączeniem załączeniem innego załącznika , przedkładamy prawidłowy.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «