Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej dla jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Jasienica Rosielna
Cwynar StefanInspektor
Ogłoszenie o zamówieniu Ogloszenie_o_ zamowieniu_BZP.pdf (71390 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Ogłoszenie o zamówieniu - licytacja elektronicznaOgloszenie_o_ zamowieniu_ platforma licytacji.pdf (59669 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Opis przedmiotu zamówieniaSzczegolowy opis przedmiotu zamowienia _10_.pdf (134114 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Wykaz dostawWykaz dostaw.doc (37888 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Wzór wnioskuWzor_wniosku.doc (30208 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaOswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (30208 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Oświadczenie ospełnieniu warunkówOswiadczenie o_spelnieniu_warunkow.doc (32256 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejOswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (34304 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia Potwierdzenie nalezytego wykonania zamowienia.doc (30208 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Propjekt umowyProjekt_umowy _5_.pdf (83148 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Załącznik nr 1 do projektu umowyZalacznik nr 1 do projektu umowy _7_.pdf (85441 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Załącznik nr 2 do projektu umowyZalacznik nr 2 do projektu umowy - Pelnomocnictwo.pdf (125543 B)2013-05-24
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 1/41_Odp_Zamaw_ do licytacji elektr_ zakup energii.jpg (205505 B)2013-05-29
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Odpowiedzi na zaytania Wykonawców 2/42_Odp_Zamaw_ do licytacji elektr_ zakup energii.jpg (227398 B)2013-05-29
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 3/43_Odp_Zamaw_ do licytacji elektr_ zakup energii.jpg (211930 B)2013-05-29
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 4/44.Odp_Zamaw_ do licytacji elektr_ zakup energii.jpg (170350 B)2013-05-29
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Odpowiedź na zapytania Wykonawców2.1.Odpow_Zam_do_lic_elektr.jpg (193188 B)2013-06-04
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
Odpowiedź na zapytania Wykonawcow2.2.Odpow_Zam_do_lic_elektr..jpg (122746 B)2013-06-04
OpisPrzetarg na zakup energii elektrycznej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «