Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymOgloszenie.pdf (313801 B)2013-05-06
Opisna roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
SIWZSIWZ.pdf (219107 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
formularz ofertowyzal. Nr 1 formularz ofertowy.doc (83456 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
oświadczenie art. 22 Zal. nr 3 A.doc (58368 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
oświadczenie art. 24 Zal. nr 3 B.doc (32768 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
Wykaz robótZal. Nr 5 do specyf..doc (37888 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
wykaz osóbZal. Nr 6 do specyf..doc (37888 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
oświadczenie o posiadaniu uprawnieńZal. Nr 7 do specyf..doc (35840 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom Zal. Nr 8 do specyf..doc (39424 B)2013-05-06
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
wzór umowy umowa.pdf (205632 B)2013-05-07
Opis na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
Informacja - dot. dokumentacji projektowej2013-05-07
OpisWszystkie załączniki dotyczące w/w przetargu są dostępne do pobrania pod adresem: http://www.download.jasienica.bip.krosoft.pl
w zakładkach: Przebudowa linii elektroenergetycznej SN, rozbiórka istniejącej linii napowietrznej - Orlik 2012 Jasienica Rosielna/ 07-May-2013 11:27 i Przyłącz elektryczny SN 15kV do stacji uzdatniania wody Blizne 2/ 07-May-2013 11:30
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «