Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymogloszenie - odpady.pdf (663460 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
SIWZ - odpadySIWZ - Odpady Jasienica Rosielna.pdf (412665 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
Formularz ofertowy formularz ofertowy - odpady.docx (20722 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
sprawozdania z ilości odpadów od 2010 do 2012sprawozdania z odpadow z lat od 2010 do 2012.docx (945732 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
mapa pogladowa sieci drógSiec drog Jasienica Ros..pdf (3383575 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
regulamin utrzymania czystości i porządku regulamin JR.pdf (222089 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku zmiana regulaminu JR.pdf (93869 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
projekt umowy Zal. 1 - projekt umowy odpady.docx (45333 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zal. Nr 9.doc (33792 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zal. nr 10.doc (32768 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
wykaz wykonanych usług Zal. Nr 11.doc (38400 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
wykaz narzedzi, wyposażenia ..Zal. Nr 12.doc (40448 B)2013-04-29
Opisna odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
sprostowanie zał Nr 1 do SIWZnowy formularz ofertowy.docx (11772 B)2013-05-08
Opissprostowanie zał Nr 1 do SIWZ
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «