Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogloszenie przedszkole roboty budowlane.doc.pdf (144264 B)2012-12-31
Opisna "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym siwz przedszkole roboty budowlane.pdf (288180 B)2012-12-31
Opisna "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zalaczniki do SIWZ - adaptacja pomieszczenia Blizne.pdf (328894 B)2012-12-31
Opisna "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Przedmiar robot - adaptacja.pdf (158991 B)2012-12-31
Opis
na "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość
Malinowska AlinaKierownik Referatu
odpowiedzi na pytania odpowiedzi na zapytania.pdf (119695 B)2013-01-03
Opisodpowiedzi na pytania
odpowiedzi na zapytania oferentów odpowiedzi na zapytania przedszkole.pdf (119403 B)2013-01-10
Opisodpowiedzi na zapytania oferentów
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «